Tehy ja SuPer pettyneitä Paltan haluttomuuteen neuvotella

Tehy ja SuPer jättivät maanantaina 4.12. lakkovaroituksen koskien Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy:tä, koska yritys noudattaa kliiniseen laboratoriotoimintaan soveltumatonta työehtosopimusta eikä ole suostunut neuvottelemaan uudesta työehtosopimuksesta.

Kuvateksti
kuva: iStock

 

Valtakunnansovittelija Minna Helle on käynyt taustakeskusteluja osapuolten kanssa. Hän toteaa tiedotteessa tänään Paltan ilmoittaneen, ettei se neuvottele työehtosopimuksesta Tehyn ja SuPerin kanssa, koska yrityksessä noudatetaan jo yksityisen laboratorioalan sopimusta. Näin ollen valtakunnansovittelija ei näe edellytyksiä työriidan sovittelulle.

-Olemme erittäin pettyneitä siitä, että työnantajaliitto Palta ei halua neuvotella kanssamme asiasta. Jäsenillemme ei jää nyt muuta mahdollisuutta vaikuttaa kuin osoittaa työtaistelutoimin, että he haluavat Tehyn ja SuPerin edustavan itseään työehtosopimuspöydässä, toteaa Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi tilanteesta.

-Tehy ja SuPer ovat edelleen valmiita perumaan Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy:tä koskevan työtaistelun, jos neuvottelut aloitettaisiin.

Työnantaja haluaa soveltaa työpaikalla työehtosopimusta, joka on tehty elintarvike-, ympäristö- ja teollisuusaloille.  Kliininen laboratoriotyö ei ole kuulunut tämän sopimuksen piiriin ennen Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy:n harjoittamaa tes-shoppailua.

Kliininen laboratoriotoiminta on osa terveydenhuoltoa.  Sitä koskee laki yksityisestä terveydenhuollosta, joka määrittelee laboratoriotoiminnan terveydenhuollon palveluksi, jonka tuottamiseen tulee olla lupaviranomaisen lupa. Palvelujen tuottajalla on asianmukaisten tilojen ja laitteiden lisäksi oltava myös toiminnan edellyttämä ja asianmukaisen koulutuksen saanut henkilökunta. Laboratoriotoiminta on siis terveydenhuollon toimintaa, jota toteuttavat terveydenhuollon ammattihenkilöt.  Terveydenhuollon ammattihenkilölaki puolestaan edellyttää, että työnantajan on varmistettava ammattihenkilöiden ammatillinen kehittyminen, tietojen ja taitojen ylläpito ja täydennyskoulutus, jotta ammattihenkilö voi harjoittaa ammattiaan turvallisesti ja asianmukaisesti.

-On ensiarvoisen tärkeää, että myös työehtosopimukset tukevat näitä edellä kuvattuja velvoitteita, toteaa Kirvesniemi.
 

Lisätietoja:

Else-Mai Kirvesniemi, Tehyn edunvalvontajohtaja, gsm 050 346 0847
Vappu Okkeri, Tehyn lakimies, gsm 0400 913 230
Pia Zaerens, SuPerin yksityissektorin neuvottelupäällikkö, gsm 050 385 8042