Tehy on huolestunut kuntoutuksen asemasta sote-uudistuksessa

Kuvateksti
kuva: iStock

Suomen hajanaista kuntoutusjärjestelmää uudistetaan parhaillaan. Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn mukaan sote-uudistuksessa on tärkeää, että palveluja järjestävissä maakunnissa osataan suunnitella kuntoutuspalvelut sujuviksi ja katkeamattomiksi kokonaisuuksiksi.

Valinnanvapauslain mukaan tuleva järjestelmä on monimutkainen ja pirstaleinen, jossa palveluja tuotetaan maakunnan liikelaitoksissa, sote-keskuksissa sekä ostopalveluina että maksu- ja asiakasseteleillä.

- Kuntoutusjärjestelmämme on hajanainen ja valitettavasti näyttää siltä, että sote-uudistus ei tule edistämään tilannetta, sanoo Tehyn kuntoutuksesta vastaava asiantuntija Outi Töytäri.

Tehyssä nähdään, että sote-uudistuksessa on oleellista säilyttää maakunnallinen ohjaus. Tämä olisi paras keino varmistua kuntoutuksen kokonaisuuden suunnittelusta ja koordinoinnista.

- Pidän esimerkkinä Eksoten kuntoutuspalveluita, joissa erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuollon lääkinnällinen kuntoutus ja osin sosiaalitoimen palvelut on yhdistetty yhdeksi hallinnolliseksi kokonaisuudeksi. Tämä mahdollistaa yhteisten toimintakäytäntöjen ja –tapojen kehittämisen erikoissairaanhoidon ja peruspalveluiden välillä.

Tehyssä pidetään myös hyvänä esimerkkinä monessa sairaanhoitopiirissä perustettuja erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välisiä yhteisiä alueellisia apuvälinekeskuksia.

- Tällainen toiminta on mm. parantanut apuvälineiden saatavuutta, lisännyt osaamista ja vähentänyt kustannuksia.

Tehyn mielestä tulevien sote-keskusten ydintiimeihin on lisättävä fysioterapeuttien palvelut hoitajan ja lääkärin palveluiden sekä sosiaalipalveluihin liittyvän neuvonnan rinnalle.

Jo nyt on monissa terveyskeskuksissa fysioterapeuttien suoravastaanottotoimintaa. Kun on mahdollista päästä erikoiskoulutetun fysioterapeutin vastaanotolle ilman lääkärin lähetettä, saadaan aikaan kustannussäästöjä ja nopeutetaan kuntoutumista.

- Kuntoutukseen on myös päästävä välittömästi sairastumisen akuuttivaiheessa esimerkiksi aivoverenkiertohäiriö- tai lonkkamurtumatapauksissa. Näistä on olemassa hyviä käytäntömalleja, jotka on todettu myös kustannusvaikuttaviksi.
 

Lisätietoja: Outi Töytäri gsm 050 303 4831