Tehy: Hallituksen uudessa esityksessä ei eväitä sovulle

Hallituksen tänään julkistamat korjaukset irtisanomislakiin sisältävät samat ongelmat palkansaajien kannalta kuin aiempi esitys. Rajan laskeminen 10 tai alle 10 henkilöä työllistäviin yrityksiin ei poista perustuslaillisia ongelmia. Työntekijät asetetaan edelleen erilaiseen asemaan yrityksen koon perustella erittäin oleellisessa asiassa, irtisanomissuojassa.

Kuvateksti
kuva: iStock

Esitykselle ei myöskään ole mitään luotettavaa tutkimusnäyttöä työllisyyttä parantavista vaikutuksista.

-Kyse on työsopimuslaista, jonka keskeinen periaate on heikomman osapuolen eli työntekijän suojelu. Lain muuttamiselle on siksi oltava erityisen painavat syyt, joita nyt ei ole. Tutkitun tiedon sijaan hallitus toivoo myönteisiä vaikutuksia, ja perustaa näkemyksensä ilmeisesti vain Suomen Yrittäjien tekemään kyselyyn, kritisoi Tehyn 1. varapuheenjohtaja Anna-Leena Brax.

Tehyn mukaan lakiesitys on edelleenkin epäselvä siltä osin, millä tavoin irtisanominen olisi helpompaa pienissä yrityksissä. Lakiuudistus merkitsisi siis paljon uusia tulkintaongelmia ja lukuisia oikeusriitoja tulevaisuudessa.

-Lainsäätäjä on itse syyllistymässä oikeuslaitoksen turhaan kuormittamiseen. Laki on epäselvä ja oikeuskäytäntöä joudutaan kokoamaan useita vuosia. Samalla aiheutetaan epävarmuutta paitsi työntekijöille myös yrityksille.

Laki ei estä sopimasta paremmasta irtisanomissuojasta työehtosopimuksilla kuten työministeri Lindström tiedotustilaisuudessa tänään aivan oikein totesi.

-Hallituksen viesti on ristiriitainen. Halutaan laki, mutta samalla korostetaan, että työehtosopimuksilla voi sopia paremmin. On lainsäätäjän tehtävä taata Suomessa yhdenvertainen irtisanomissuoja työntekijöille. Irtisanomissuojasta sopiminen työehtosopimuksilla ei ole niin helppoa kuin ministeri Lindström ehkä kuvittelee. Sopiminen edellyttää molempien osapuolten tahtoa. 

Tiedotustilaisuudessa todettiin myös, että miesvaltaisilla aloilla on jo sovittu työehtosopimuksissa paremmasta irtisanomissuojasta.

-Käytännössä laki siis kohdistuu naisvaltaisiin aloihin, koska miesvaltaisilla aloilla asia on jo hoidettu työehtosopimuksilla.  Jälleen pitää kysyä, missä on tasa-arvo, napauttaa Brax. 

Hallitus esitti tänään myös, että henkilöperusteisen irtisanomisen perusteella asetettava työttömyysturvan karenssi laskisi nykyisestä 90 päivästä 60 päivään. Karenssin lyheneminen koskisi myös isoja yrityksiä, koska muutoin kohtelu ei olisi työministerin mukaan yhdenvertaista. 

-Tämä on täysin ristiriitainen perustelu. Miten itse irtisanominen voi kuitenkin hallituksen mukaan olla erilainen pienissä ja isoissa yrityksissä, kysyy Brax.

Hallitus tarjosi tänään vastaantulona myös kolmikantaista työryhmää yt-lain muuttamiseen.

-On sinänsä myönteistä, että hallitus otti kolmikannan esille, mutta kolmikantaisen valmistelun pitää olla pääsääntö eikä erityinen porkkana. Lisäksi tämä hallitus ei kuitenkaan ehdi yt-lakia uudistaa, jolloin kyseisellä työryhmälläkään ei ole juuri merkitystä.

Tehy kannattaa kolmikantaista valmistelua. Irtisanomissuojaan liittyvä akuutti tilanne ratkeaa siten, että nykyinen lakiesitys vedetään pois ja sekä henkilöperusteinen että tuotannollistaloudellinen irtisanomissuoja otetaan kokonaisuudessaan tarkasteluun kolmikantaisessa työryhmässä.  

Tällä hetkellä Tehy ei näe mahdollisuuksia sovulle. Nykyinen lakiesitys on torso eikä sitä voi hyväksyä. Tehy jatkaa työtaistelutoimenpiteiden valmistelua ja jatkotoimista kerrotaan myöhemmin.
 

Lisätietoja:
Tehyn 1. varapuheenjohtaja Anna-Leena Brax, p. 040 092 0729
Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi, p. 050 346 0847