Tehy haastaa työnantajat nollatoleranssiin raskaussyrjinnässä

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy tuomitsee raskaudesta tai perhevapaista aiheutuvan syrjinnän työelämässä.  Tehy haastaa naistenpäivänä kaikki työnantajat nollatoleranssiin raskaussyrjinnässä, sillä se on laissa kielletty ja yksikin tapaus on liikaa. Raskaussyrjintä on yhä edelleen valitettavan tavallista erityisesti kunnissa.

- On vieläkin tosi yleistä, että määräaikaisia työsuhteita ei jatketa raskauden johdosta. Tehyn edunvalvonnassa puutumme aina raskaussyrjintätapauksiin. Vuosittain saamme lukuisia yhteydenottoja raskaussyrjinnästä ja oikeuteenkin tapauksia viedään vuosittain useita, sanoo Tehyn vt. neuvottelupäällikkö Matias Nyman.

Erityisen huolestuttavaa on, että syrjintätapauksia on paljon nimenomaan julkisella sektorilla. Tyypillistä on, että työntekijöitä roikotetaan vuosikausia määräaikaisissa työsuhteissa ja kun työntekijä ilmoittaa raskaudesta ei työsuhdetta jatketa. Osa työntekijöistä ei myöskään tiedä ettei raskaus tai perhevapaiden käyttö saa vaikuttaa työsuhteeseen.

- Ongelma kohdistuu erityisesti työuransa alkupäässä, määräaikaisessa työsuhteessa oleviin nuoriin naisiin. He eivät työpaikan menettämisen pelossa uskalla nostaa asiaa esiin.  Merkittävä osa syrjinnästä jääkin siksi ehkä piiloon. Työntekijän kannattaa ottaa yhteyttä luottamusmieheen heti kun hän epäilee syrjintää, Nyman toteaa.

Raskaussyrjintään liittyvät oikeudenkäynnit ovat kalliita ja julkinen työnantaja maksaa korvaukset verorahoista, mikä ei ole yhteiskunnan edun mukaista. 

- Julkisen sektorin työnantajien, jos keiden, pitäisi toimia esimerkkinä tässä eikä sallia yhtään raskauteen tai perhevapaisiin liittyvää syrjintätapausta, Nyman sanoo.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa eli tasa-arvolaissa säädetään sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellosta. Työelämässä on kiellettyä asettaa työntekijä tai työnhakija huonompaan asemaan kuin toista sukupuolta oleva henkiö, ellei erilaiseen kohteluun ole hyväksyttävää syytä. Raskauden perusteella tapahtuva syrjintä katsotaan sukupuoleen perustuvaksi.

Tehy kampanjoi tänä vuonna työelämän tasa-arvon puolesta. Työelämässä on edelleen paljon rakenteellisia syitä, jotka johtavat epätasa-arvoiseen asemaan miesten ja naisten välillä sekä ylläpitävät vinoumaa palkkatasa-arvossa ja samapalkkaisuuden toteutumisessa. Myös näihin rakenteellisiin pitää pureutua, jotta tasa-arvossa voidaan edetä.

Tehyn nollatoleranssihaaste raskaussyrjinnässä on osa Naisjärjestöjen Keskusliiton ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen liittyvää 100 tasa-arvotekoa –hanketta.

Tehyn vt. neuvottelupäällikkö Matias Nyman ja raskaussyrjinnän Vaasan hovioikeudessa voittanut Marjaana Holm aiheesta YLE:n Aamu-TV:ssä: 
http://areena.yle.fi/1-4034938