Kuva: Ari Korkala

Tehy: Ensihoitaja lisättävä ammattihenkilölakiin

Terveydenhuollon ammattihenkilölakiin pitää lisätä ensihoitajan tutkintonimike. Tällä hetkellä ensihoitajan tutkinnon ammattikorkeakoulussa suorittanut laillistetaan ainoastaan sairaanhoitajana. Ensihoitajiksi tulee vastaavasti laillistaa myös sairaanhoitajat, jotka ovat suorittaneet hoitotason ensihoitoon suuntaavat täydennysopinnot.

Lakimuutoksen myötä ensihoitajat saisivat niin sanotun kaksoislaillistuksen, kun heidät laillistettaisiin sekä ensihoitajina että sairaanhoitajina. Kaksoislaillistus on jo kätilöillä ja terveydenhoitajilla. Heidät laillistetaan oman tutkintonsa lisäksi sairaanhoitajina.

Muutos vahvistaisi ensihoitajatutkinnon asemaa ja ensihoitajan ammatti-identiteettiä.

– Muutos tuo ensihoitajan tutkinnon tasaveroiseksi tutkinnoksi muiden amk- tutkintojen rinnalle ja tekee tutkintoa näkyväksi, johtaja Kirsi Sillanpää Tehystä perustelee.

Ensihoitajan koulutus on käynnistynyt Suomessa 1998 ja vakiinnuttanut asemansa. Suomessa on tällä hetkellä kahdeksan ammattikorkeakoulua, joissa voi suorittaa ensihoitaja amk-tutkinnon.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä määrittelee laillistettavat ammattihenkilöt, jotka saavat Suomessa harjoittaa ammattiaan. Laillistettavia tutkintoja on tällä hetkellä 17.

Tehy on laatinut asiasta kannanoton, joka on toimitettu sosiaali- ja terveysministeriöön.  

Lisätietoja:

Yhteiskunta ja kehittäminen -toimialan johtaja Kirsi Sillanpää, p. 040 820 7848

Tutkimuspäällikkö Juha Kurtti, p. 050 586 9460

Liitetiedostot: 
5.2.2020 Tehyn kannanotto ensihoitajan ammattinimikkeen lisäämiseksi terv.huollon ammattihlö lakiin

Terveydenhuollon ammattihenkilölain uudistamistyössä tulee huomioida, että terveydenhuollon laillistettaviin ammattihenkilöihin lisätään ensihoitajan nimike ja ensihoitaja (AMK) tutkinnon tai sairaanhoitajan tutkinnon ja ensihoidon hoitotason suuntaavat opinnot suorittaneet laillistetaan jatkossa sairaanhoitajiksi ja ensihoitajiksi. Tämä laillistamismenettely olisi yhdenvertainen suhteessa terveydenhoitajien ja kätilöiden laillistamisen nykytilanteeseen verrattuna. Muutos myös vahvistaisi hoitotason ensihoitajien asemaa terveydenhuollon ammattihenkilöinä.

Kommentit

Käyttäjän Markku Nuutinen kuva

Kannatan lämpimästi kyseistä lakialoitetta ja sitä että ensihoitaja Amk saisi asiaankuuluvan paikan vaativan hoitotyön ammattihenkilöiden listalla. Hyvää siinä on että myös 30 op ensihoidon lisäkoulutus lasketaan samaan joukkoon.
Onhan siinä koulutuspolussa toki eroja, mutta toisaalta myös siinä saadaan eritoten näytettyä koulutuksen eroavaisuus.

Käyttäjän Ville Piskonen kuva

Hyvä ajatus. Menisiköhän samalla vauhdilla myös perustason ensihoitaja nimitys. Nythän he ovat lähihoitajia vaikka onkin jo oma koulutus.