Tehy: Asiakas- ja potilaslaki ei saa vaarantaa hoitajien työturvallisuutta

Hallitus valmistelee asiakas- ja potilaslakia, jonka tarkoituksena on vahvistaa potilaan itsemääräämisoikeutta ja toisaalta säätää niistä poikkeustilanteista, joissa itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa.

Kuvateksti
kuva: Annika Rauhala

Itsemääräämisoikeus tarkoittaa potilaan oikeutta osallistua päätöksentekoon omasta hoidosta.

Lakiesitys vahvistaa itsemääräämisoikeutta, mikä on myönteistä. Samalla se myös määrittää aiempaa tarkemmin ammattihenkilön oikeuksia rajoitustoimenpiteisiin, kun niille on tarve. Tehy pitää tärkeänä, että henkilöstöä näihin tilanteisiin on oltava riittävästi ja henkilöstön koulutuksesta on huolehdittu. Näin poikkeustilanteet on mahdollista hoitaa potilaan ja henkilöstön turvallisuus huomioiden.

Asiakas- ja potilaslaki on nyt tuomassa uuden uhkan erityisesti ensihoitajien työturvallisuuteen. Lakiesityksessä esitetään ensihoitohenkilöstölle oikeutta erilaisten rajoitustoimenpiteiden käyttöön sekä oikeutta päästä henkilön asuntoon terveydentilan tarkistamiseksi. Tästä voi seurata tilanne, että poliisia ei jatkossa saada paikalla, koska ensihoitohenkilöstöllä olisi oikeus rajoitustoimenpiteisiin. Jotta työturvallisuus ei vaarannu, virka-apua tulee näissä tilanteissa olla saatavissa varmasti ja nopeasti.

Ensihoitajien työturvallisuusriskit ovat olleet julkisuudessa viime aikoina toistuvasti. Tehy ja Suomen Ensihoitoalan Liitto ovat jo aiemmin vaatineet rikoslain muutosta, jossa ensihoitotyötä tekeviä kohtaan väkivaltaisesti käyttänyttä rangaistaisiin samalla asteikolla kuin virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta rangaistaan.


Lisätietoja:

Tehyn johtaja Kirsi Sillanpää, p. 040 820 7848
Tehyn kehittämispäällikkö Kirsi Markkanen, p. 040 533 7086