SuPer ja Tehy: Hoitajat julkisella ja yksityisellä sektorilla ovat palkkakuopassa

SuPer ja Tehy vaativat hoitajille selkeitä palkankorotuksia. Hoitajat julkisella ja yksityisellä sektorilla ovat palkkakuopassa. Hoitajien palkalla on vaikea tulla toimeen. Toimeentuloa joudutaan täydentämään jopa verovaroin maksettavalla sosiaaliturvalla. Veronmaksajat ottavat vastuuta, joka kuuluu työnantajille. Taantuman aikana toteutettujen säästöjen on käännyttävä nousukaudella ostovoimaa parantaviksi palkankorotuksiksi. Työntekijöiden luottamus työnantajasektoriin on kärsinyt voimakkaasti, sillä joustoa tapahtuu vain yhteen suuntaan. SuPer ja Tehy vaativat palkankorotusten lisäksi julkisen sektorin lomarahaleikkausten kompensoimista ja julkisen sektorin hoitajille omaa sopimusta.

Julkisen sektorin lomarahaleikkaukset hiertävät liittojen jäsenkuntaa, samoin liian pieni palkka, joka ei vastaa työn kuormittavuutta. Yksityisen sektorin ongelmina ovat palkkakuopan lisäksi tes-shoppailu, palkkapoljenta ja nollasopimukset sekä muut epätyypilliset työsuhteet. Suuret sote-alan yritykset ovat ryhtyneet laajamittaisesti heikentämään henkilöstön työehtoja ja palkkausta.

Valinnanvapauden lisääntyminen sote-palveluissa herättää liitoissa perusteltua huolta. Yksityisen sektorin ongelmat ovat kasvaneet räjähdysmäisesti kuntien ulkoistaessa palveluitaan.  Yritykset pyrkivät nykyään järjestelmällisesti ja tietoisesti polkemaan työntekijöiden palkat siirtymätilanteissa vähimmäispalkkatasolle tavoitteenaan mahdollisimman suuret voitot yritysten omistajille. Voittojen maksimointi aiheuttaa myös muita työntekijän työsuhteen ehtoja heikentäviä toimia.

Suomen talouskasvu on laaja-alaista, vienti vauhdittaa kasvua ja samalla kotimainen kysyntä jatkuu voimakkaana. Suomen Pankin ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa 3,1 % vuonna 2017 ja 2,5 % vuonna 2018.

Kotimaista kysyntää voidaan vahvistaa parantamalla ostovoimaa. Suurin osa hoitajien nettopalkoista menee kotimaiseen kulutukseen: ruokaan ja peruspalveluihin.

Palkkaus vaikuttaa voimakkaasti työntekijöiden sitoutumiseen ja pysyvyyteen alalla. Ilman osaavaa hoitohenkilökuntaa ei palveluja voida tuottaa laadukkaina.