Soili Partaselle La Carita –säätiön Vanhustyön johtajan tunnustuspalkinto

Porvoolainen Soili Partanen on saanut tänä vuonna La Carita –säätiön tehyläisen Vanhustyön johtajan tunnustuspalkinnon. Palkinto luovutettiin tänään Tehyn järjestämässä Parasta aikaa -tapahtumassa Finlandia-talolla.

Kuvateksti
Kuva: Pasi Autio

Partanen toimii Porvoon vanhus- ja vammaispalveluiden johtajana. Hän on aiemmin työskennellyt lähihoitajana, sairaanhoitajana, osastonhoitajana, opetustehtävissä, vanhustenhuollon kehittämispäällikkönä, vanhainkodin johtajana ja kotihoidon johtajana.

Partanen on kehittänyt merkittävällä tavalla ikäihmisten palveluita. Hän on sujuvoittanut hoitoketjuja, kehittänyt palveluohjausta ja kotiin vietävää kuntoutusta. Hän on kehittänyt geriatristen lääkäripalveluiden toteuttamista, kotihoidon henkilöstön resurssoinnin ohjausjärjestelmää sekä ollut keskeinen henkilö toteutettaessa maakunnallista toimintamallia hallituksen kärkihankkeeseen ikäihmisten kotihoidosta ja omaishoidon kehittämisestä.

Soili Partanen on myös kehittänyt pitkäjänteisesti henkilöstön työhyvinvointia. Hänet tunnetaan henkilöstöä arvostavana, helposti lähestyttävänä, kuuntelevana ja oikeudenmukaisena johtajana. Hän on myös toiminut Tehyn ammattiosaston puheenjohtajana, hallitusaktiivina ja ammattiosaston jäsenenä.

La Carita -säätiö on jakanut vuodesta 2002 alkaen tunnustuspalkintoja hyvää vanhustyötä tekeville työryhmille. Tänään myönnetty tehyläisen vanhustyön johtajan tunnustuspalkinto jaettiin viidennen kerran. Ko. palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2011. 

La Carita -säätiön tarkoituksena on edistää vanhusten ja ikääntyvien hyvinvointia Suomessa:
http://www.lacarita.fi

Lisätietoja:
Soili Partanen, p. 040 585 3357
La Carita –säätiön asiamies Matti Salmivuori, p, 0400 500 726, [email protected]