Robotit tervetulleita, myös arvokeskustelu tarpeen

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy suhtautuu myönteisesti uuden teknologian hyödyntämiseen sosiaali- ja terveysalalla ja haluaa olla vaikuttamassa muutokseen.

Kuvateksti
Robottien käyttökohteita terveydenhuollossa ovat yksitoikkoiset, raskaat ja terveydelle vaaralliset työtehtävät. Kuva: iStock

– Robotiikka ja automatisaatio tulevat vapauttamaan aikaa raskaista tai monotonisista rutiinitöistä hoidon laadun kannalta tärkeään välittömään potilastyöhön kuten EVAn tuoreessa ”Robotit töihin” -raportissa todetaan. Roboteille sopivia tehtäviä voivat olla esimerkiksi potilaiden ja tarvikkeiden kuljettaminen, lääkkeiden annostelu ja jakaminen sekä potilaan tilaa monitoroivan tiedon tallentaminen. Uusi tekniikka voi myös auttaa ikääntyneiden ja liikuntarajoitteisten kotona pärjäämistä, toteaa Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.

Uusi teknologia ja robotiikka auttavat osittain paikkaamaan tulevaisuuden työvoimatarvetta. 

– Hoitohenkilöstöä tarvitaan lisää, kun väestö ikääntyy, palveluita tarvitaan aiempaa enemmän ja samalla hoitajia jää runsaasti eläkkeelle. 

Robotiikka ja terveysteknologia vaikuttavat koulutukseen ja osaamisvaatimuksiin. 

– Jonkun on aina ohjelmoitava robotti, jotta se toimii. Ohjelmoijan pitää tuntea hoitotyön sisältö ja kyetä siirtämään myös hoitotyön eettistä koodistoa roboteille. Välimaastoon tulee varmasti myös kokonaan uusia ammatteja kuten insinööri-sairaanhoitaja, toteaa Vesivalo.

EVAn raportti herättää myös paljon kysymyksiä. Tekniset edellytykset ovat pitkälle olemassa, mutta robotiikan laaja hyödyntäminen vaatii vielä keskustelua ja yhteiskunnallisia arvovalintoja liittyen mm. hyvinvointiyhteiskunnan rahoitukseen, tasa-arvoon ja ihmisten toimeentuloon.

– Arvokeskustelua tarvitaan siitä, kenen kaikkien ulottuvilla ja millä kustannuksilla uusi teknologia tulee olemaan. Eriarvoistumisen ja terveyserojen kasvun uhka on olemassa, ellei näitä kysymyksiä ratkaista. 

– Lisäksi perinteisen palkkatyön rooli on muuttumassa. Hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja pitää jatkossakin turvata ja robotiikan hyötyjä ja tuottavuuden kasvua pitää kyetä jakamaan oikeudenmukaisesti. Myös perustulon tyyppisiä vaihtoehtoja pitää tutkia vakavasti, muistuttaa Vesivalo.

***
Tehyssä on tehty jo muutaman vuoden ajan tulevaisuustyötä, jossa ennakoinnin menetelmiä käyttäen selvitetään sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työn että ammattijärjestöjen näkymiä tulevina vuosikymmeninä. Tehy on myös mukana Aalto-yliopiston robotiikka-hankkeessa. 
 
Lisätietoja:

puheenjohtaja Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346
Johtaja Kirsi Sillanpää, gsm 040 820 7848