Pohjoismaiset sairaanhoitajat: Palkkakuilu vihdoin korjattava nais- ja miesvaltaisten alojen välillä

Naisten ja miesten välinen palkkakuilu on Pohjoismaissa yhä noin 20 prosenttia miesten hyväksi aloilla, jotka edellyttävät kandidaattitasoista (bachelor level) koulutusta. Asiasta on käyty keskustelua tällä viikolla järjestetyssä Pohjoismaisen sairaanhoitajaliiton palkkaseminaarissa Reykjavikissa. Paikalla oli Suomesta Sairaanhoitajaliiton ja Tehyn edustajia.

Kuvateksti
kuva: iStock

Pohjoismaiseen sairaanhoitajaliittoon kuuluvat Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen, Tanskan ja Färsaarten sairaanhoitajaliitot, joiden jäseninä on noin 320 000 pohjoismaista sairaanhoitajaa.

Pohjoismainen sairaanhoitajaliitto (NNF, Nordic Nurses Federation) vaatii päättäjiltä toimia epätasa-arvoisen palkkakuilun poistamiseksi. Perinteisesti naisvaltaisilla aloilla, kuten sairaanhoitajilla, palkkataso on noin 80 prosenttia siitä, mitä se on samaa koulutustasoa edellyttävillä miesvaltaisilla aloilla.

Pohjoismaissa palkka muodostuu työmarkkinaosapuolten välisissä neuvotteluissa. Valitettavasti näin ei ole pystytty ratkaisemaan palkkauksen epätasa-arvoa. Kyse on poliittisesta ongelmasta, jonka juuret ovat kaukana menneisyydessä. Naisia ei ole aiemmin laskettu työvoimaksi, vaan mies on ollut perheen elättäjä. Palkkaepätasa-arvo oli asialistalla jo Pohjoismaisen sairaanhoitajaliiton perustamiskokouksessa vuonna 1920, lähes 100 vuotta sitten.

Sairaanhoitajien merkitys ja rooli on korostunut 21. vuosisadalla ja korostuu tulevaisuudessakin. Sairaanhoitajapula on jo nyt tosiasia Pohjoismaissa eivätkä päättäjät ja poliitikot voi enää sivuuttaa palkan ja ihmisarvoisten työolosuhteiden merkitystä sairaanhoitajien alalle hakeutumiseen ja siinä pysymiseen.

-Poliitikkojen on osoitettava rohkeutta korjaamalla asia ja varmistettava sairaanhoitajille palkka ja arvo, jonka he ansaitsevat, vetoavat pohjoismaiset liitot päättäjiin kannanotossaan.

Suomen sairaanhoitajaliitto on sairaanhoitajien ammatillinen järjestö, joka mm. kehittää hoitotyötä, antaa ammatillista tukea ja edistää sairaanhoitajien asemaa asiantuntijoina. Sairaanhoitajaliitto on sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn suurin yhteistyöjäsenjärjestö. Tehy puolestaan neuvottelee mm. työehtosopimuksista ja huolehtii jäsenten taloudellisesta ja oikeudellisesta edunvalvonnasta.

Lisätietoja:

Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi, p. 050 3460 847
Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela, p. 010 321 3331