Parasta aikaa –tapahtumassa palkittiin posteri muistineuvolasta

Ikäihmisten palveluihin liittyvään moniammatilliseen Parasta aikaa -koulutustapahtumaan sisältyi luentojen ja työnäytösten lisäksi myös posterinäyttely. Tapahtumassa oli esillä yhteensä 14 posteria eli tutkimusjulistetta, joista arviointiraati valitsi päivän lopuksi parhaan posterin.

Kuvateksti
Johtaja Kirsi Sillanpää ja tutkimuspäällikkö Juha Kurtti luovuttivat palkinnon Tarja Kangassalolle. Kuvat: Pasi Autio

Paras posteri palkitaan kunniakirjalla ja 300 euron tunnustuspalkinnolla. Valintaan vaikuttavia kriteerejä ovat aiheen ajankohtaisuus, tutkimuksen, hankkeen tai palvelun innovatiivisuus, tulosten ja idean sovellettavuus vanhustyössä, selkeät johtopäätökset ja pohdinta, tekstin selkeys ja luettavuus sekä sommittelu ja hyvä ja helposti ymmärrettävä visuaalinen ja verbaalinen esitystapa. 

Kaikki esillä olleet posterit kuvasivat arviointiryhmän mukaan varsin kattavasti ajankohtaisia vanhustyön osa-alueita ja niihin liittyviä ilmiöitä. Parhaaksi posteriksi valittiin  ”Mukana kaiken aikaa. Ikimuistineuvola tukee muistisairaan kotona asumista”, jonka tekijät ovat Tarja Kangassalo ja Elina Westergèn-Erkkilä kuntoutus- ja erikoislääkärikeskus Ikifit Oy:stä.

Arviointiraati nosti palkitun posterin vahvuuksista esiin muutamia seikkoja. Aihe on polttavan ajankohtainen, mikä tuli esille jo koulutustapahtuman aamupäivän esityksissä. Posteri kuvaa innovatiivista ja ennaltaehkäisevää vanhusten palvelua. Posterin visuaalinen ilme on houkutteleva ja sisältö selkeästi esitelty. Posterin värimaailma on tasapainoinen.

Arviointiraatiin kuuluivat johtaja Kirsi Sillanpää, tutkimuspäällikkö Juha Kurtti, sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen ja asiantuntija Teija Korhonen Tehystä.