Lääkäriltä hoitajalle siirretyn tehtävän näyttävä palkassa

Kuvateksti
kuva: iStock

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy on huolissaan työnjaon muutoksista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tehy ei vastusta esimerkiksi lääkäreiltä hoitajille annettavia tehtäväsiirtoja, mutta muistuttaa että ennen tehtävän vastaanottamista on sovittava tarkkaan palkkauksen lisäksi vastuista ja koulutuksesta.

Tehtäväsiirtoja tehdään kuntapuolen lisäksi myös entistä enemmän yksityisissä sosiaali- ja terveysalan palveluissa.  Tehyn yksityisen sektorin neuvottelupäällikkö Marianne Leskinen kehottaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia olemaan tarkkana ennen kuin uusia tehtäviä otetaan vastaan.

- Uusia tehtäviä ei pidä ottaa vastaan ennen kuin sovitaan palkkauksen lisäksi selkeästi vastuista sekä varmistetaan uusien tehtävien vaatima osaaminen ja koulutus.  On selvää, että lisääntyneen vastuun ja uusien tehtävien on näyttävä myös palkassa.

Tehyn jäseniltä tulee yhteydenottoja Tehyyn ja huolena on uusien tehtävien johdosta potilasturvallisuus ja vastuukysymykset. Tehyläiset ovat  liikkeenluovutustilanteissa joutuneet ilman riittävää perehdytystä ja koulutusta ottamaan vastaan uusia työtehtäviä.

Sote-uudistuksen myötä tehtävänjaot esimerkiksi lääkäreiden ja sairaanhoitajien välillä ovat tarpeellisia. Työnjakoon liittyvät uudistukset kuten laajennetut tehtäväkuvat ja tehtäväsiirrot ovat yksi tärkeä keino varautua tulevaisuuteen sekä edistää tuloksellisuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Tänään ja huomenna pidetään Helsingissä yksityissektorin sairaanhoitajien koulutuspäivät, joille osallistuu 200 sairaanhoitajaa ympäri Suomen. Koulutuspäivät järjestää Tehy yhteistyössä Sairaanhoitajaliiton kanssa.

Tehyn työnjakoa koskeva opas internetissä:

https://www.tehy.fi/fi/system/files/mfiles/julkaisu/2014/2014_b3_netti_osaaminen_kayttoon_laatua_ja_tuloksellisuutta_tyonjakoa_kehittamalla_id_3025.pdf


Lisätietoja:

Tehyn yksityisen sektorin neuvottelupäällikkö Marianne Leskinen  gsm 040 922 1174