KT ja pääsopijajärjestöt neuvottelutulokseen yleistyöaikaa koskevien määräysten muuttamisesta

KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat päässeet neuvottelutulokseen yleistyöaikaa koskevien määräysten muuttamisesta. Muutetut määräykset tulevat voimaan viimeistään maanantaina 7.5.2018 ja ne otetaan myös osaksi tulevaa KVTES 2018 -sopimusta.

Muutokset koskevat poissaolojen vaikutusta säännöllistä työaikaa suunniteltaessa sekä lisä- ja ylityötä laskettaessa. Määräykset perustuvat työtuomioistuimen tuomion TT 2017-59 perusteella tehtyyn neuvotteluratkaisuun.

Poissaolo alentaa täyttä työaikaa tekevällä ylityörajaa ennalta suunnitellusti 7 tuntia 45 minuuttia. Yllättävässä poissaolotilanteessa ylityöraja alenee poissaolon alle jäävien tuntien verran.

Osa-aikatyötä tekevällä suunnitellun poissaolon lisä- ja ylityöraja alenee osa-aikaprosentin mukaisella osuudella 7 tunnista 45 minuutista. Työvuoroluettelon tiedoksiannon jälkeen tulleissa, hyväksyttävissä poissaoloissa ylityöraja alenee sillä tuntimäärällä, joka on suunniteltu poissaolon ajalle.

Yleistyöajan edellä mainittuja määräyksiä vastaavat muutokset muun muassa toimistotyöaikaan sovitaan sopimuskierroksen yhteydessä. Osapuolet neuvottelevat myös laajemmasta työaikaluvun päivittämisestä.

Sopimusmääräykset ja tarkemmat soveltamisohjeet esimerkkeineen annetaan yleiskirjeellä sopimuskierroksen jälkeen.

 

KT Kuntatyönantajat
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
Julkisen alan unioni JAU ry
Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry