kuva: Annika Rauhala

Korona-aika lisännyt tehohoitajien ahdinkoa - puutteita perehdytyksessä ja koulutuksessa

Tehy vaatii, että Suomessa alettaisiin järjestää kansallisesti yhteneväistä tehohoidon erikoistumiskoulutusta. Tehohoitajien vaativasta työstä ja lisäkouluttautumisesta on työnantajien maksettava lisäpalkkaa.

Tehyn julkaisusta ”Teho- ja tehovalvontaosastoilla työskentelevien tehohoitajien koulutus, perehdytys ja osaaminen” käy ilmi, että työnantajat kyllä järjestävät tehohoitajille koulutusta, mutta sitä ei ole aina riittävästi tarjolla ja se ei välttämättä vastaa työelämän tarpeisiin.

Tehohoitajien työ on vaativaa ja vaati laajaa erikoisosaamista, jossa korostuu uuden työntekijän perehdytys, osaaminen ja täydennyskoulutukset. Tehohoitajien tekemä työ on noussut esiin erityisesti korona-aikana, sillä korona on tehnyt työstä entistä raskaampaa. 

- Uusia hoitajia ei ole aina ehditty perehdyttää tarpeeksi tehtäviin. Lisäksi on yleistä, että työntekijät kouluttautuvat tehohoitajan tehtäviin omien töiden ohella tai vapaa-ajalla. Vastanneista 41 % maksaa itse tehohoitajan lisä- tai täydennyskoulutuksen. Vain pieni osa tehohoitajista saa lisäpalkkaa, summaa selvityksen tehnyt Tehyn työelämäasiantuntija Tiina Vartiainen.

Tehohoitajat saavat yleisimmin työnantajan järjestämän koulutuksen, koska valtakunnallisesti yhteneväistä erikoistumiskoulutusta ei ole valmistuneille sairaanhoitajille ja lähihoitajille tarjolla. Tehy on esittänyt, että Suomeen luodaan sairaanhoitajatutkinnon jälkeinen, kansallinen ja yhtenäinen tehohoidon kliininen erikoistumiskoulutus.

- Mallia voisi ottaa vanhanmuotoisista erikoistumiskoulutuksista tai lääketieteen erikoisaloista, jolloin syvällinen erityisosaaminen vastaisi paremmin työelämässä tarvittavaa osaamista. Mallista hyötyisivät niin työntekijät kuin työnantajatkin. Selvitykseen vastanneet kaikki osastonhoitajat ja apulaisosastonhoitajat puolsivat tätä, Vartiainen sanoo.

Tulevaisuudessa työnantajien tulisi kiinnittää huomiota teho- ja tehovalvontaosastojen riittäviin ja osaaviin henkilöstöresursseihin, tehohoitajien työhyvinvointiin, alan veto- ja pitovoimaan sekä parempaan palkkaukseen.

- Me emme olisi selvinneet korona-ajasta ilman tehohoitajia. Tehohoitajat käyvät uransa aikana useita koulutuksia ja päivittävät osaamistaan jatkuvasti. On järkyttävää, että harva tehohoitaja saa erikoisosaamisestaan lisäpalkkaa. On päivänselvää, että tästä vaativasta erikoisosaamisesta pitää palkita, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen

Tehyn selvitykseen vastasi 692 tehyläistä lähi- ja sairaanhoitajaa, 22 pääluottamus- ja luottamusmiestä ja haastateltuja osastonhoitajia tai apulaisosastonhoitajia oli 7.

Lisätietoja:
Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen p. 040 821 0028
Tehyn työelämäasiantuntija Tiina Vartiainen p. 040 922 6372 
 

Tehy-lehden juttu aiheesta

Liitetiedostot: 
2021 B1 Teho- ja tehovalvontaosastoilla työskentelevien hoitajien koulutus, perehdytys ja osaaminen

Selvityksessä kuvataan tehohoitajien koulutusta, perehdytystä, osaamista ja sitä miksi hoitajat ovat hakeutuneet töihin teho- tai tehovalvontaosastolle. Tehohoidon osaamisvaatimukset ovat nousseet vuosi vuodelta ja tehohoitajilta vaaditaan yhä enemmän osaamista niin hoitotyön, lääketieteen kuin terveysteknologian saralta. On tärkeää varmistaa tehohoitajan riittävä ja riittävän pitkä perehdytys, jota täydentävät ammattiuran varrella työnantajan järjestämät ja työajalla käytävät lisä- ja täydennyskoulutukset. Tulevaisuudessa työvoiman tarve lisääntyy, kun ihmiset eläköityvät, väestö vanhenee ja alalle ei hakeudu riittävästi motivoituneita uusia ammattilaisia. On panostettava tehohoitajien työhyvinvointiin, alan pito- ja vetovoimaan sekä alan palkkauksen on vastattava työn vaativuutta.