Kolmas lakkovaroitus yksityiselle sosiaalipalvelualalle – laajamittaiset lakot voidaan välttää, jos työnantaja tulee neuvotteluissa vastaan

Yksityisiä päiväkoteja ja sote-yrityksiä koskeva lakko on yhä vältettävissä, jos työnantaja suostuu kuromaan umpeen perusteettoman palkkaeron kuntasektoriin nähden sekä rajoittamaan nollasopimusten käyttöä.

Kuvateksti
kuva: iStock

Palkansaajajärjestöt ERTO, JHL, Jyty, Pardia, Suomen Terveydenhoitajaliitto, SuPer, Talentia ja Tehy antoivat valtakunnansovittelijalle kolmannen lakkovaroituksen perjantaina 2.3.2018. Työnantajaa edustava Hyvinvointialan liitto ei ole kahden viime viikolla annetun lakkovaroituksen ja sovittelujenkaan jälkeen tullut vastaan kiistakysymyksissä, jotka liittyvät etenkin palkkoihin ja nollatuntisopimuksiin.

Kolmas lakkovaroitus koskee suuria hoiva-alan yrityksiä. Lakon kolmas vaihe alkaa 26.3.2018 klo 15 ja päättyy 28.3.2018 klo 05:59. Lakko laajenee siten, että se pidetään Attendon, Mehiläisen, Esperin, Pihlajalinnan, Vetrean, Helsingin diakonissalaitoksen hoivan, Helsingin diakonissalaitoksen säätiön ja Invalidiliiton asumispalvelujen toimipisteissä, kaikissa toimipisteissä yhtä aikaa. Tarkat tiedot lakkokohteista ovat liitteessä.

Järjestöt toivovat edelleen työehtokiistaan ratkaisua neuvotellen. Ratkaisun avaimet ovat nyt työnantajalla.

Kiistaa palkasta ja nollasopimuksista

Yksityisen sosiaalipalvelualan palkat ovat joidenkin ammattiryhmien osalta jääneet jopa 15 % jälkeen palkoista kunta-alalla. Myös esimerkiksi lomat ovat yksityisellä sosiaalipalvelualalla heikommat kuin kuntasektorilla. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla toimivat yritykset saavat siten perusteetonta kilpailuetua työntekijöiden kustannuksella. Palkkauksen parantaminen on myös tasa-arvokysymys. Naisvaltaisen sosiaali- ja terveysalan palkkaero miesvaltaisiin aloihin kasvaa edelleen erityisesti yksityisellä sektorilla.

Järjestöt vaativat vähimmäistyöajan kirjaamista työsopimuksiin, mikä rajaisi niin sanottujen nollatuntisopimusten käyttöä. Nollatuntisopimus tarkoittaa, että vakituinen työntekijä kutsutaan töihin tarvittaessa ja työtunnit voivat vaihdella täydestä työajasta nollaan. Työntekijän toimeentulo on täysin epävarma. Monet yritykset käyttävät nollatuntisopimuksia, vaikka työn tarve on jatkuva. Niillä kierretään perusteetta työsuhdeturvaa ja pyritään lisäämään yritysten voittoja. Tällainen yrittäjäriskin sälyttäminen työntekijöille on väärin.

Asiakkaille nollatuntisopimukset näkyvät niin, että esimerkiksi päiväkodin työntekijät vaihtuvat tiuhaan. Suuri vaihtuvuus heikentää luottamuksellisen asiakassuhteen syntymistä erityisesti lastensuojelussa ja kuntouttavissa palveluissa. Palvelun laatu ja vaikuttavuus kärsivät.

Yritykset tekevät voittoa työehtoja polkemalla

Yritykset kilpailevat erityisesti palvelujen hinnoilla, jotka on saavutettu työehtoja heikentämällä. Työehtoja polkevat varsinkin suuret, monikansalliset yritykset, joihin yksityistämisen myötä kunnista siirtyvälle henkilöstölle tarjotaan joko työehtojen heikennyksiä tai irtisanomista.

Henkilöstömitoitus on suuri ongelma yksityisellä sektorilla. Tavallista on, etteivät yksityiset palvelutalot ja päiväkodit kestä normaaliin työelämään kuuluvia sairasteluja rikkomatta lakisääteisiä henkilöstömitoituksia. Tämä vaarantaa asiakkaiden ja potilaiden turvallisuuden.

Yksityisen sektorin työntekijät joustavat jatkuvasti työnantajan tarpeiden mukaan. Yritysten lupaama palvelutaso saavutetaan vain, koska henkilökunta venyy jatkuvasti ylitöihin ja vuorojen vaihtoihin. Ylitöistä ei makseta asianmukaisia korvauksia ja työaikalain ulkopuolelle rajataan henkilöitä, jotka eivät ole johtavassa asemassa. 

Näin lakko etenee

Ensimmäisen lakkovaroituksen mukaan lakko alkaa suurimmissa yksityisissä päiväkodeissa keskiviikkona 7.3.2018 klo 6 ja päättyy torstaina 8.3. klo 23.59.

Toisen lakkovaroituksen mukaan lakko laajenee 12.3. klo 15.00 – 14.3. klo 05.59 Attendon ja Mehiläisen toimipisteisiin, 14.3. klo 15.00 – 16.3. klo 05.59 Esperin ja Pihlajalinnan toimipisteisiin sekä 19.3. klo 15.00 – 21.3. klo 05.59 Vetrean, Helsingin diakonissalaitoksen hoivan, Helsingin diakonissalaitoksen säätiön ja Invalidiliiton asumispalvelujen toimipisteisiin

Kolmannen lakkovaroituksen mukaan lakko laajenee siten, että 26.3.2018 klo 15.00 – 28.3.2018 klo 05:59 lakossa ovat yhtä aikaa kaikki toisen lakkovaroituksen mukaiset yritykset ja yhteisöt toimipisteineen.

Lakon piirissä ovat tämän liitteen mukaiset konsernit/yritykset/yritysryhmät/yhteisöt ja niiden kaikki toimipisteet, joissa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Lakon piiristä on rajattu pois hengityshalvauspotilaiden hoito.