ERTOn, SuPerin ja Tehyn ylityö- ja vuoronvaihtokiellossa työntekijät noudattavat normaalia työaikaa

Tänään alkaa yksityisellä sosiaali- ja terveyspalvelualalla ylityö- ja vuoronvaihtokielto, joka on laillinen työtaistelutoimenpide. Kyse ei ole lakosta. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työntekijät noudattavat normaalia työaikaa ja hoitavat normaalisti työvuoronsa.

Yksityisen sosiaalipalvelualan, terveyspalvelualan ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n työehtosopimusneuvotteluissa tavoitellaan palkankorotuksia. Lisäksi halutaan rajata nollasopimusten käyttöä sekä parantaa työaika- ja palkkausmääräyksiä. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla tavoitellaan myös palkkaohjelmaa, joka pidemmällä aikavälillä korjaisi palkkaeroa verrattuna kuntien palkkoihin.

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla, terveyspalvelualalla ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n työehtosopimusneuvotteluissa neuvottelut eivät ole edenneet. Työnantajapuoli on ollut haluton sopimaan neuvotteluaikoja ja edistämään neuvotteluratkaisun syntymistä. Taustalla vaikuttavat suuret sote-alan yritykset. Tämän vuoksi tänään 8.2. kello 7.00 alkaa ylityö- ja vuoronvaihtokielto kaikilla edellä mainituilla sopimusaloilla.

ERTO, SuPer ja Tehy korostavat, että kyse ei ole lakosta vaan siitä, että ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työntekijät noudattavat normaalia työaikaa ja hoitavat normaalisti työvuoronsa, mutta eivät tee ylitöitä eivätkä vaihda vuoroja.

Jo aiemmin tällä viikolla kunta-alalle julistettu ylityö- ja vuoronvaihtokielto on tuntuvasti vaikeuttanut sosiaali- ja terveysalan toimintaa. ERTO, SuPer ja Tehy ovat huolissaan siitä, että sosiaali- ja terveysalan toiminta näyttää perustuvan työntekijöiden jatkuvaan joustamiseen ja ylitöihin.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on laillinen työtaistelutoimenpide. Kaikkiaan toimialalla työskentelee lähes 100 000 henkilöä.

Yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan työehtosopimuksia sovelletaan mm. lääkäriasemilla, työterveyshuollossa, suun terveydenhuollossa, vanhustenhuollossa, varhaiskasvatuksessa sekä mielenterveyskuntoutujien ja nuorten parissa tehtävässä työssä. 

ERTO, SuPer ja Tehy muodostavat yhteisen Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestön, joka neuvottelee Yksityisen sosiaalipalvelualan, Terveyspalvelualan, AVAINTA ry:n, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön ja Työterveyslaitoksen työehtosopimuksista.