Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on oltava koulutusjärjestelmän mukainen tutkinto. Koulutuksen ja työelämäoppimisen on vastattava työelämän vaatimuksiin.

Valmius työelämään

Koulutuksen tulee antaa riittävät valmiudet ennen kuin opiskelija siirtyy oppimaan työpaikalle. Ammattiopintojen opetusta on lisättävä. Osatutkinnot tai pikakoulutukset eivät riitä; ne heikentävät potilasturvallisuutta.

Digitaalisen oppimisympäristön mahdollisuudet ja rajoitukset pitää arvioida.

Arviointi varmistaa osaamisen

Koulutuksen järjestäjän täytyy yhdessä työelämän edustajien kanssa kehittää työkaluja, jotka varmistavat ammattitaidon. Perustutkintoihin johtavissa koulutuksissa on otettava käyttöön kansalliset loppukokeet.

Hylätyn suorituksen kriteerien on oltava selvät. Opintosuorituksiin perustuva rahoitus ei saa vaikuttaa osaamisvaatimuksiin eikä tutkintojen läpäisyyn.

”SORA-lainsäädäntöä tulee kehittää niin, että soveltumattomuutta voidaan arvioida opintojen aikana.”

Jatkuva oppiminen

Ammattilaisille pitää turvata ammatillinen kehittyminen. Täydennys- ja lisäkoulutukseen on voitava osallistua työn ohessa ja työaikana. Valtakunnalliset soveltuvuus- ja pääsykokeet on otettava käyttöön kaikilla hakuväylillä tutkintokoulutuksissa. Lainsäädäntöön pitää lisätä soveltuvuuden testaus. SORA-lainsäädäntöä tulee kehittää niin, että soveltumattomuutta voidaan arvioida opintojen aikana.

Työvoiman liikkuvuutta edistävä tutkintojen tunnustamisprosessi on saatava kuntoon. Terveydenhuollon ammattihenkilöllä on oltava riittävä suomen kielen taito. AMK-erikoistumiskoulutukset pitää siirtää STM:n ohjaukseen.

Yhteenveto:

  • Ammattihenkilöllä on oltava koulutusjärjestelmän mukainen tutkinto.
  • Koulutuksen tulee antaa riittävät valmiudet ennen työpaikalla tapahtuvaa oppimista.
  • Kansalliset loppukokeet on otettava käyttöön perustutkintoihin johtavissa koulutuksissa.
  • Työvoiman liikkuvuutta edistävä tutkintojen tunnustamisprosessi on saatava kuntoon.