Kuvateksti
Kuva: iStock

Yksityissektorilla luottamusmies valitaan työehtosopimuskohtaisesti Tehyn tai Soten vaaliohjeiden mukaan. Tehyn työehtosopimuksissa luottamusmies edustaa vain tehyläisiä. Soten yksityissektorin työehtosopimuksissa Soten luottamusmies edustaa Tehyn, ERTOn, ja SuPerin jäseniä.

Luottamusmies on tärkein jäsenetusi työpaikalla!

Yksityissektorilla luottamusmies edustaa työpaikalla vain Tehyn / Soten (Tehy, SuPer, ERTO) jäseniä ja auttaa työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Luottamusmies neuvottelee työnantajan kanssa mm. paikallisista sopimuksista ja on mukana kehittämässä työpaikan asioita.

Luottamusmiehen ei tarvitse osata heti kaikkea: Tehy auttaa ja kouluttaa tehtävään. Valinnan jälkeen ilmoittaudutaan heti luottamusmieskoulutukseen. Luottamusmieskoulutukset ovat palkallisia koulutuksia. Tehy maksaa matkat, majoitukset ja ruokailut koulutuksessa.

Jos työpaikallanne ei vielä ole luottamusmiestä, ottakaa asia työn alle ja valitkaa luottamusmies ja varaluottamusmies. Vaalit voidaan järjestää koska tahansa luottamusmieskauden aikana.

Yksityissektorin luottamusmiesvaalit

Yksityissektorilla luottamusmies valitaan työehtosopimuskohtaisesti Tehyn tai Soten vaaliohjeiden mukaan. Tehyn työehtosopimuksissa luottamusmies edustaa vain tehyläisiä. Soten yksityissektorin työehtosopimuksissa Soten luottamusmies edustaa Tehyn, ERTOn, ja SuPerin jäseniä.

Tehyn sopimukset Soten sopimukset
EnsihoitopaIvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus 
PlusTerveys Hammaslääkärit Oy:n ja Tehy ry:n välinen työehtosopimus Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 
Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen työehtosopimus  Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön työehtosopimus 
Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n vuokrattavia työntekijöitä koskeva työehtosopimus  Työterveyslaitosta koskeva työehtosopimus 


Luottamusmies voidaan lähtökohtaisesti valita työpaikkakohtaisesti. Muutamilla valtakunnallisilla toimijoilla (Mehiläinen, Esperi Care, Touhula Varhaiskasvatus, HDL, Invalidiliiton asumispalvelut, Terveystalo, Oral Hammaslääkärit, PlusTerveys Hammaslääkärit, Fimlab Laboratoriot ja A-Klinikka) on sovittu yrityskohtaisesta alueellisesta luottamusmiesjärjestelmästä. Niissä toimivat alueelliset luottamusmiehet, jotka edustavat useampaa työyksikköä. Mikäli tarvitsette apua luottamusmiesvaaleihin liittyen, ota yhteyttä järjestöasiantuntija Päivi Kukkolaan.

Luottamusmieskaudet ovat kolmivuotisia. Nyt valitaan luottamusmiehet kaudelle 1.1.2020–31.12.2022.

Yksityissektorin luottamusmiesvaalien käynnistäminen tiivistetysti

  • työpaikan järjestäytyneet jäsenet (Tehy / Soten jäsenliittojen jäsenet) valitsevat luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen luottamusmiesvaaleilla
  • vaalitoimikunta (2-3 Tehyn / Soten jäsentä) ja luottamusmies järjestävät vaalit
  • vaalit voidaan pitää työpaikalla
  • vaaliajasta ja paikasta on sovittava työnantajan kanssa 14 vuorokautta ennen vaaleja
  • luottamusmiesvaaleista ja ehdokkaaksi asettumisen mahdollisuudesta on ilmoitettava jäsenille vähintään 14 vuorokautta ennen vaaleja
  • katso tarkemmat ohjeet oheisista linkeistä ja ryhdy toimeen!
TYÖEHTOSOPIMUS VAALIOHJEET
Terveyspalveluala (Sote) Sote
Sosiaalipalveluala (Sote) Sote
Avaintyönantajat AVAINTA työehtosopimus (Sote) Sote
YTHS (Sote) Sote
Työterveyslaitos (Sote) Sote
Ensihoitopalveluala (Tehy) Tehy
Hammaslääkärien työnantajayhdistys (Tehy) Tehy
PlusTerveys Hammaslääkärit Oy (Tehy) Tehy, vaalit järjestetään Tehyn keskustoimistolta.
Seure Henkilöstöpalvelut Oy (Tehy) Tehy, lisätietoja Tehystä.


Askarruttaako jokin luottamusmiesasioissa? Ota rohkeasti yhteyttä Tehyn asiointipalvelun kautta.