Työllistävän yrittäjän ammatillinen ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus

Vakuutus sisältyy 1-3 henkilöä työllistävän yrittäjän jäsenyyteen.

Työllistävän yrittäjän vakuutusturva kattaa toiminnan vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen. Yrityksen tulee toimia Tehyn edustamilla toimialoilla. Työllistävällä yrittäjällä tarkoitetaan yrittäjää, jonka palveluksessa on 1-3 työntekijää itsenä lisäksi. Vakuutus kattaa Tehy ry:n yrittäjäjäsenen korvattavaksi tulevia vahinkoja. Vakuutus on voimassa heti liittymispäivästä alkaen.

Vastuuvakuutuksesta korvataan Tehyn edustamilla toimialoilla toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko. Yrittäjän vastuuvakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa, pois lukien Yhdysvalloissa ja Kanadassa taikka näiden maiden lakien mukaan muualla tapahtuvissa oikeudenkäynneissä.

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Yrittäjän oikeusturvavakuutus on voimassa EU- ja ETA-maissa.

Toiminnanvastuu (henkilö­ ja esinevahingot)

  • Vakuutusmäärä / vahinko: 500 000 EUR
  • Enimmäiskorvausmäärä / vakuutuskausi: Ei vakuutuskausikohtaista enimmäiskorvausmäärää
  • Omavastuu EUR 1000

Voimassaoloalue: Koko maailma paitsi Yhdysvallat, Kanada tai näiden maiden lakien mukaiset oikeudenkäynnit

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutuksenottajan vakuutuskirjaan merkitystä toiminnasta johtuvista riita-, rikos- ja hakemusasioista aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajokulut.

  • Vakuutusmäärä: 30 000 euroa.
  • Voimassaoloalue: Vakuutus on voimassa EU- ja ETA-maissa.

Vakuutustodistukset saat Tehyn asiointipalvelusta.