Tapaturmavakuutus Kelan kuntoutusta tarjoavalle

Vakuutus sisältyy ammatinharjoittajien ja 1-3 henkilöä työllistävien yrittäjien jäsenyyteen.

Kela vaatii tapaturmavakuutuksen yrittäjiltä ja ammatinharjoittajilta, jotka osallistuvat Kelan kilpailutuksiin. Vakuutettuina ovat liiton yrittäjäjäsenten kilpailutusten kautta tulevat kuntoutusasiakkaat sekä ne kuntoutukseen osallistuvat läheiset, joiden kuntoutuskustannukset Kela korvaa vakuutetulle jäsenelle.

Vakuutus on voimassa terapiakäyntien aikana toteutuspaikasta riippumatta mukaan lukien liikunta- ja harrastuskokeilut ja reaaliaikainen etäteknologiaa hyödyntävä kuntoutus. Vakuutus kattaa myös asiakkaan ja kuntoutukseen osallistuvan läheisen kuntoutukseen sisältyvien matkojen aikana tapahtuneet henkilövahingot. Tapaturmavakuutus ei kata asiakkaan ja tämän läheisen kuntoutukseen liittyviä kodin ja kuntoutuksen toteutuspaikan välisiä matkoja. 

Vakuutusehdon rajoituksista poiketen vakuutuksesta korvataan sairauden tai ruumiinvian hoitamiseksi suoritetun leikkaus-, hoito- tai muun lääkinnällisen toimenpiteen yhteydessä aiheutunut vamma tai kuolema. Hoitokuluja korvataan siltä osin kuin niitä ei korvata potilasvakuutuslain perusteella. Muut kuin Kelan kilpailutusten kautta tulleet kuntoutukset eivät kuulu vakuutuksen piiriin.

Kelan vaatima tapaturmavakuutus on voimassa heti liittymispäivästä alkaen. Tapaturmavakuutus on voimassa Tehyn jäsenyyden ollessa voimassa sekä tapaturmavakuutuksen ehtojen täyttyessä. Vakuutus on voimassa Suomessa. Vakuutusehdosta poiketen vakuutuksessa ei ole yläikärajaa. 

Hoitokulut, tapaturma

  • Vakuutusmäärä: 8 823 euroa
  • Omavastuu / tapaturma: 0 euroa
     

Kuolemantapausturva, tapaturma

  • Vakuutusmäärä: 5 190 euroa
  • Yhdistetty korvausmäärä: Kyllä.

Kuolemantapauskorvauksesta vähennetään mahdollinen saman vakuutustapahtuman perusteella maksettu korvaus pysyvästä haitasta.

Pysyvä haitta, tapaturma

  • Vakuutusmäärä: 5 190 euroa
     

Vakuutustodistukset saat Tehyn asiointipalvelusta.