Potilasvakuutus

Vakuutus sisältyy niiden työntekijöiden, opiskelijajäsenten ja ammatinharjoittajien jäsenyyteen, jotka toimivat pää- tai sivutoimisina ammatinharjoittajina.

Potilasvahinkolain mukaan jokaisella terveyden- ja sairaudenhoitotoimintaa harjoittavalla terveydenhuollon ammattihenkilöllä (yrittäjällä) on oltava vakuutus potilasvahinkolain mukaisen vastuun varalta. Tehyn potilasvakuutus on voimassa itsenäisen yrittäjän harjoittamassa terveyden- tai sairaanhoitotyössä. Potilasvakuutus korvaa terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen henkilövahingon (potilasvahingon).

  • Yrittäjällä on oltava terveydenhuollon ammattihenkilön tutkinto.
  • Yritysmuoto ei saa olla Ay- tai Y-tunnukseton kevytyrittäjä.
  • Vakuutus ei kata työntekijöitä tai apulaisia.
  • Potilasvakuutus ei ole voimassa vapaaehtoistyössä.
  • Potilasvakuutus on voimassa vain Suomessa.
  • Vakuutettuina pää- ja sivutoimiset yrittäjät
  • Potilasvakuutus on voimassa heti liittymispäivästä alkaen.

Tehyn potilasvakuutus on voimassa myös sivutoimisilla yrittäjillä, esimerkiksi opiskelijalla, jolla on jo terveydenhuollon ammattihenkilön tutkinto yrittäjänä tehtävää työtä varten ja joka tekee sivutoimisesti terveyden- tai sairaanhoitotyötä.

Potilasvakuutus on voimassa Tehyn jäsenyyden ollessa voimassa sekä potilasvakuutuksen ehtojen täyttyessä. 

Vakuutustodistukset saat Tehyn asiointipalvelusta.