Potilasvakuutus

Vakuutus sisältyy jäsenyyteen, jos jäsen toimii pää- tai sivutoimisena ammatinharjoittajana ja jäsen on terveydenhuollon ammattihenkilö.

Potilasvahinkolain mukaan jokaisella terveyden- ja sairaudenhoitotoimintaa harjoittavalla terveydenhuollon ammattihenkilöllä (yrittäjällä) on oltava vakuutus potilasvahinkolain mukaisen vastuun varalta. Tehyn potilasvakuutus on voimassa itsenäisen yrittäjän harjoittamassa terveyden- tai sairaanhoitotyössä. Potilasvakuutus korvaa terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen henkilövahingon (potilasvahingon).

  • Yrittäjällä on oltava terveydenhuollon ammattihenkilön tutkinto.
  • Vakuutus ei kata työntekijöitä tai apulaisia.
  • Potilasvakuutus ei ole voimassa vapaaehtoistyössä.
  • Potilasvakuutus ei ole voimassa psykoterapiaopintojen aikaisessa opintoihin kuuluvassa työssä/harjoittelussa.
  • Potilasvakuutus on voimassa vain Suomessa.
  • Vakuutettuina pää- ja sivutoimiset yrittäjät
  • Potilasvakuutus on voimassa heti liittymispäivästä alkaen.

Tehyn potilasvakuutus on voimassa myös sivutoimisilla yrittäjillä, esimerkiksi opiskelijalla, jolla on jo terveydenhuollon ammattihenkilön tutkinto yrittäjänä tehtävää työtä varten ja joka tekee sivutoimisesti terveyden- tai sairaanhoitotyötä.

Potilasvakuutus on voimassa Tehyn jäsenyyden ollessa voimassa sekä potilasvakuutuksen ehtojen täyttyessä. 

Vakuutustodistukset saat Tehyn asiointipalvelusta.