Opiskelijan tapaturmavakuutus

Vakuutus sisältyy opiskelijajäsenyyteen.

Tehyn opiskelijayhdistyksen alle 65-vuotiaat jäsenet sekä jatkokoulutuksessa olevat Tehyn ammattiosaston jäsenet ovat vakuutettuja vapaa-ajan tapaturman varalta. Vakuutuksesta korvataan tapaturma, mikäli sitä ei korvata johonkin lakiin perustuen.

Tapaturmavamman hoitokulukorvaus on enintään 1 040 euroa tapaturmaa kohti. Vakuutuksessa ei ole omavastuuta.

Korvaus pysyvästä haitasta on enintään 25 596 euroa tapaturmaa kohti. Summasta maksetaan korvausta lääketieteellisen haitta-asteen mukaan.

Korvaus tapaturmaisesta kuolemasta on 2 151 euroa.

Vakuutustodistukset saat Tehyn asiointipalvelusta.