Järjestövakuutus

Vakuutus sisältyy Tehyn jäsenyyteen. Jäsenet ovat vakuutettuja liiton järjestötehtävissä, tapahtumissa ja tilaisuuksissa ollessaan.

Henkilövahinko

  • Sairauksien ja tapaturmien hoitokulut ilman ylärajaa ja ilman omavastuuta
  • Haitta-asteen mukainen korvaus tapaturmaisesta pysyvästä haitasta
  • Korvaus tapaturmaisesta kuolemasta.

Omaisuusvahinko

  • Matkatavaravakuutus korvaa vakuutuksenottajalle kuljetettavana olevan järjestön ja yhdistysten omaisuuden ja vakuutetulle järjestötilaisuuteen liittyvästä matkatavaran vahingoittumisesta ja menettämisestä suoranaisesti aiheutuneen vahingon.
  • Matkavastuuvakuutus kattaa vakuutetun voimassa olevaan oikeuteen perustuvan vahingonkorvausvelvollisuuden yksityishenkilönä toiselle aiheutetusta järjestötilaisuuteen liittyvästä henkilö- ja esinevahingosta.
  • Oikeusturvavakuutus korvaa kulut riita- ja rikosasiain oikeudellisesta hoitamisesta, joka liittyy järjestötoimintaan.

Järjestövakuutus on voimassa Tehyn jäsenyyden ollessa voimassa sekä järjestövakuutuksen ehtojen täyttyessä. Vahingon sattuessa ole yhteydessä Tehyn tilaisuuden järjestäjään.