Oikeusapu

Tehy on keskittänyt tehyläisten työ- ja virkasuhteisiin liittyvät oikeudenkäynnit omille lakimiehilleen. Tehyläinen saa näin parhaan mahdollisen juridisen avun, koska lakimiehet ovat perehtyneet sekä työoikeuteen että sosiaali- ja terveysalan erityiskysymyksiin. 

Tehy vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista mahdolliseen korkeimpaan oikeuteen asti. Oikeusapu kattaa asian hoitamisesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut ilman omavastuuosuutta ja taloudellista riskiä, jos juttu hävitään. 

Oikeusapu on merkittävä jäsenetu. Se myönnetään harkinnan jälkeen. Harkinnassa arvioidaan muun muassa sitä, millaiset menestymisen mahdollisuudet kanteella on kussakin oikeusasteessa. Harkinta tehdään jokaiseen oikeusasteeseen erikseen. 

Oikeusturva kattaa

  • Lainopillisen neuvonnan
  • Sovintoneuvottelut
  • Avustamisen rikosasian esitutkinnassa ja oikeusavun yleisessä tuomioistuimessa sekä erityistuomioistuimessa Suomessa.

Oikeusturvan laajuus

  • Neuvontapalvelut maksutta
  • Omat ja vastapuolen oikeudenkäyntikulut, ei ylärajaa
  • Omavastuu, 0€

Voimassaolo

  • Oikeusturva on voimassa Tehyn jäsenyyden voimassaolon ajan.
  • Oikeusturvan karenssi on lähtökohtaisesti 3kk Tehyn jäsenyyden alkamisesta lähtien. Perus- ja jatko-opiskelijat ovat vapautettuja karenssista.
  • Tehyn jäsenyyden tulee olla ollut voimassa ennen tapahtumaa, johon oikeusapua haetaan.
  • Oikeusapu on voimassa kaikkialla maailmassa kuitenkin niin, että oikeudenkäynnit on käytävä Suomessa.

Tehyn lakimiehiin saa yhteyden asiointipalvelun kautta.

Lisää etuja