Ajankohtaista - arkisto

Sairaanhoitopiiri korvauksiin räikeästä syrjinnästä

02.12.2015

Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tuomittiin maksamaan korvauksia perusteettomista määräaikaisista työsuhteista ja syrjinnästä raskauden perusteella. Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä solmi erimittaisia määräaikaisia työsuhteita kolmen tehyläisen sairaanhoitajan kanssa. Sairaanhoitajien työsuhteita ei jatkettu heidän raskautensa vuoksi. Työnantajan mukaan työsuhteiden jatkamiselle ei ollut perusteita, koska työntekijöillä ei ollut mahdollisuutta tehdä uutta sijaisuutta. Käräjäoikeuden mukaan työnantajalla oli pysyvä työvoiman tarve. Kahden työntekijän työsopimuksia oli ketjutettu ...

Lue lisää

Vuoden Suuhygienisti ja Vuoden Hammashoitaja valittu

20.11.2015

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry on valinnut Vuoden Suuhygienistiksi Oili Kalevan Ii:stä ja Vuoden Hammashoitajaksi Kirsi Nukarin Ylivieskasta. Vuoden Suuhygienisti Oili Kaleva valmistui 1991 Oulun Terveydenhuolto-oppilaitoksesta hammashuoltajaksi. Hän on työskennellyt Haukiputaan hammaslääkäriasemalla vuodesta 2007. Vuoden Hammashoitaja Kirsi Nukari on työskennellyt vuodesta 2011 lähtien Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa, joka vastaa Alavieskan ja Sievin kuntien sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupunkien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä.  Lue lisää valinnoista: ...

Lue lisää

Vuoden akateeminen tehyläinen on valittu

13.11.2015

Vuoden akateemiseksi tehyläiseksi on valittu Riitta Saarela. Hän toimii Helsingin kaupungin suun terveydenhuollossa johtavana ylihoitajana. Saarela väitteli joulukuussa 2014 Helsingin yliopistossa. Väitöskirjatutkimuksen aiheena oli tehostetun palveluasumisen yksiköissä asuvien vanhusten hampaiston ja suun terveys ja niiden yhteys ravitsemukseen ja kuolleisuuteen. Kunniamaininta myönnettiin Kuopion ikäneuvolan sairaanhoitajalle Outi Piiraiselle. Hänen pro gradu -tutkielmansa valmistui Itä-Suomen yliopistossa maaliskuussa 2015. Aiheena oli työhyvinvointi ja työhyvinvoinnin johtaminen kotihoi...

Lue lisää

Tehyn Vesivalo: Nyt ei ole järjestösuhmuroinnin aika

12.11.2015

Julkisuudessa on viime päivinä uutisoitu Akavan jäsenkalastelusta STTK:n ja myös Tehyn piirissä. Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo pitää Akavan toimintaa hyvin kummallisena ja myös koulutettujen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten edunvalvonnan kannalta haitallisena. – Akavan toiminta esimerkiksi joidenkin Tehyn yhteistyöjäsenjärjestöjen parissa on arveluttavaa ja erittäin huonosti ajoitettua. Käytännössä Akavan toivoma kehitys tarkoittaisi pahimmillaan sote-alan naisvaltaisten ammattiryhmien hajaannusta ja samalla koko joukon edunvalvonnan heikkenemistä. Kenen etua tämä palvelis...

Lue lisää

Tehyläisille ensihoitajille voitto käräjäoikeudessa

04.11.2015

Kahdessa yksityisessä sairaankuljetusyrityksessä työskennelleet kolme ensihoitajaa voittivat varallaoloon liittyvät kanteensa Oulun käräjäoikeudessa. Työnantaja oli velvoittanut ensihoitajia oleskelemaan varallaoloaikana työnantajan tiloissa, joten se oli katsottava työaikalain mukaiseksi työajaksi. Ensihoitajat työskentelivät Northern One Oy:n (ent. Sairaankuljetus Haataja) ja Oulun Seudun Sairaankuljetus Oy:n palveluksessa vuosina 2008-2013. Varallaoloaikana oli pysyttävä työpaikalla ja muun muassa kaupassakäyntiin tarvittiin työnantajan lupa. Asioilla ja kuntoilemassa oli käytävä työpari...

Lue lisää

Tehy hävisi tulkintariidan työtuomioistuimessa

29.10.2015

Tehy hävisi ensihoitajien varallaolon ja työajan välistä suhdetta koskevan tulkintariidan työtuomioistuimessa. Tuomio syntyi äänin 5-1. Asiassa oli kysymys siitä, tuliko Nilsiän sairaankuljetuksessa vuosina 2010-2012 varallaoloksi luettu aika lukea työajaksi. Tehy katsoi, ettei kyse voinut olla varallaolosta, koska lähtövalmiusaika oli ollut enintään 5 minuuttia ja työtehtävät olivat varallaolon aikana toistuneet tiheästi. Tehyn mukaan työntekijöiden työpaikka oli ambulanssi, jota kukin vuorollaan piti kotinsa pihalla lähtövalmiudessa. Työtuomioistuimen enemmistö katsoi, että...

Lue lisää

Uusi keskusjärjestö –hanke selvitysvaiheessa

28.10.2015

Yhteensä 49 ammattijärjestöä kaikista kolmesta palkansaajakeskusjärjestöistä on mukana tammikuussa käynnistyneessä selvitystyössä kokonaan uuden keskusjärjestön perustamiseksi Suomeen. Tehy on nykyisen keskusjärjestönsä STTK:n jäsenliittona ja Suomen kolmanneksi suurimpana ammattiliitona mukana tässä selvitystyössä, koska vain mukana olemalla voi vaikuttaa hankkeen sisältöihin ja lopputuloksiin. Mahdolliset päätökset keskusjärjestöstä Tehy tekee keväällä 2016. Päätöksenteko tässä kuuluu Tehyn valtuustolle, joka arvioi asiaa jäsentensä edunvalvonnan ja tulevaisuuden kannalta. Selvitysty...

Lue lisää

Hammaslääkärien työnantajayhdistyksen työehtosopimusneuvotteluissa neuvottelutulos

21.10.2015

Hammaslääkärien työnantajayhdistyksen ja Tehyn välisessä työehtosopimuksessa saavutettiin neuvottelutulos työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkankorotuksesta. Sopimuskausi on 14 kuukautta, joten sen mukaisesti työntekijöiden henkilökohtaisia ja taulukkopalkoja korotetaan 1.12.2015 lukien 18,67 eurolla. Jos työntekijän kuukausipalkka on vähintään 3720,93 euroa, korotetaan palkkaa 0,50 prosentilla. Luottamusmiehen korvausta korotetaan eurolla. Hälytysrahaa korotetaan 10 sentillä. Lisätietoja: Lakimies Mirja Kinnunen, p. +358 9 5422 7000, [email protected]  

Lue lisää

Sairaankuljetusyritys hävisi kiistan liikkeen luovutusta koskevassa asiassa

20.10.2015

Helsingin käräjäoikeus päätti, että ensihoitopalvelujen kilpailuttamisen yhteydessä tapahtuneessa työnantajan vaihtumisessa Sastamedic Oy:stä 9Lives Pirkanmaa Oy:ksi oli kyse liikkeen luovutuksesta. Sastamedic Oy ei irtisanonut työntekijöiden työsuhteita, mutta 9Lives Pirkanmaa kieltäytyi ottamasta heitä vanhoilla ehdoilla palvelukseensa. Oikeus katsoi uuden työnantajan olevan vastuussa työsuhteiden päättämisestä. Ensihoitajien olisi kuulunut siirtyä uudelle työnantajalle vanhoina työntekijöinä säilyttäen paremmat työsuhteen ehdot. 9Lives Pirkanmaa tuomittiin maksamaan luottamusmi...

Lue lisää

Lähihoitaja sai korvauksia työsuhteen purkamisesta

15.10.2015

Imatran Turvahoiva Oy:n ja tehyläisen lähihoitajan välillä oli sovittu parin kuukauden mittaisesta kesätyöstä, jonka työnantaja kuitenkin yksipuolisesti perui. Oikeudessa työnantaja väitti, ettei työsopimusta ollut syntynytkään, koska kirjallista sopimusta ei tehty. Sekä käräjäoikeus että hovioikeus katsoivat, että työsopimus oli toteutunut. Työntekijälle oli annettu työvuoroluettelo noin viikkoa ennen työnteon aiottua alkamista. Kun työsopimus oli syntynyt ja työnantaja oli yksipuolisesti perunut työsuhteen, syntyi työntekijälle oikeus saada korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättäm...

Lue lisää