Ajankohtaista - arkisto

Koulutusta siirtolaisuusterveydestä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

15.01.2019

Ihmiskaupan uhrien terveys ja hyvinvointi Suomessa -koulutussarjan järjestävät Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) Suomen maatoimisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu (DIAK) osana HOIKU- ja Health4M&H-projekteja. Tehy on mukana HOIKU-projektissa. Ne järjestävät tammi-huhtikuussa 2019 koulutusta kuntien sekä järjestöjen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään maahanmuuttajataustaisia asiakkaita sekä ihmiskaupan uhreja ja riskiryhmiä. Tavoitteena on oman ammattitaidon ja osaamisen päivittäminen ja lisääminen erityiskysymyksissä. Teemakoulutukset ...

Lue lisää

Tehy esittää pakollisia soveltuvuus- ja valintakokeita ammatilliseen koulutukseen

11.01.2019

Tehy esittää lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle, että ammatillisen koulutuksen soveltuvuus- ja valintakokeet muutetaan pakollisiksi. Oppilaitoksilla on oltava mahdollisuus rajoittaa kokeisiin kutsuttujen määrää. Tehy antoi tänään lausuntonsa opetus- ja kulttuuriministeriölle ammatillista koulutusta koskevan asetuksen muuttamisesta. Asetus koskee kokeiden järjestämisen lisäksi myös velvoitetta ohjata hakija toisen alan koulutukseen, jos hänen valintakoepisteensä jäävät nollaan. Tehy esittää asetusta muutettavaksi siten, että soveltuvuus- ja valintakokeet ovat pakollisia. Koulutu...

Lue lisää

Tehy tarjoaa jäsenilleen avoimen yliopiston opintoja jäsenhintaan

11.01.2019

Tehy tarjoaa jäsenetuna edullisemmat jäsenhinnat muutamiin avoimen yliopiston opintoihin. Helsingin aikuisopisto järjestää kyseiset opinnot yhteistyössä suomalaisten yliopistojen kanssa. Mukana Tehyn jäsenetukampanjassa olevat opinnot keväällä 2019: * Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) –osaamiskokonaisuus 26 op * Henkilöstöjohtaminen 7 op Molemmat tarjolla olevista opinnoista voi suorittaa täysin verkossa. Tarkemmat tiedot koulutuksista löydät verkkosivulta www.helao.fi.  Paikkoja opintoihin on rajallisesti. Varmista paikkasi ilmoittautumalla verkkosivulla www.helao.fi (voit ...

Lue lisää

Johtamisen erityispätevyydet jaettiin kolmannen kerran

10.01.2019

Tehy ja sen yhteistyöjäsenjärjestöt jakoivat tänään johtamisen erityispätevyyden HYKS:n korva-, nenä- ja kurkkutautien vuodeosaston apulaisosastonhoitajalle Riitta Takkiselle ja Kauhavan sairaalaosaston osastonhoitaja Tiina Ala-Rantalalle. Ala-Rantala työskentelee Kaksineuvoisen kuntayhtymässä.  Johtamisen erityispätevyys on Tehyn ja sen yhteistyöjäsenjärjestöjen myöntämä nimike. Se tekee osaamista näkyväksi ja auttaa työnantajia tunnistamaan johtamisosaamisen. Siitä on apua urakehityksen suunnittelussa, työtehtävien vaativuuden arvioinnissa ja sillä voi perustella positiivista palkkak...

Lue lisää

Keski-Suomessa kehitettiin kotikuntoutusta

09.01.2019

Osana Keski-Suomen Kukoistava kotihoito -hanketta Keski-Suomessa tutkittiin ikääntyneiden kotikuntoutuksen toimintamalleja. Tavoitteena oli saada kokonaiskuva maakunnan eri kunnissa olleista kuntouttavien arviointijaksojen prosesseista, niiden haasteista ja kehittämiskohteista. Hankkeen tulosten mukaan Keski-Suomen kunnat olivat hyvin eri vaiheissa kuntouttavien arviointijaksojen käynnistämisessä ja toteuttamisessa. Kuitenkin haasteet olivat samat, kuten uuden asiakkaan asiakasohjauksen toimivuus, miten ja millä kriteereillä asiakkaat ohjattiin kuntouttaville arviointijaksoille, miten yhtei...

Lue lisää

Tehy: Korotus kilometrikorvauksiin myös paljon työssä ajaville

21.12.2018

Kuntatyönantajat KT on yleiskirjeessään tänään todennut, että Tehy ei ole hyväksynyt matkakustannusten korvauksia vuodelle 2019. Matkakustannusten korvaukset eivät ole olleet varsinaisessa neuvottelupöydässä ja neuvottelujen kohteena vaan korvauksista on käyty sähköpostikirjeenvaihtoa.  Tehy oli tyytymätön KT:n esitykseen korvauksista erityisesti siksi, että vain osaa matkakorvauksista nostettiin ja osaa ei. Tehyn mukaan paljon eli yli 5 000 kilometriä vuodessa työn vuoksi ajavien korvausta tulisi myös nostaa. Tämä ei nyt sisältynyt KT:n esitykseen, vaikka aiemmin on muutettu samassa s...

Lue lisää

Tehy vahvistaa johtamistehtävissä toimivien tehyläisten vaikutusmahdollisuuksia

20.12.2018

Tehy vahvistaa johtamis- ja esimiestehtävissä toimivien tehyläisten edunvalvontaa perustamalla Tehyn johtajat -jaoston.  - Viime vuosina on vähennetty hoitotyön johtajien määrää, minkä seurauksena erityisesti lähiesimiesten kuormittuneisuus on lisääntynyt. Tämä heikentää osaltaan koko alan työhyvinvointia.  Pyrimme vaikuttamaan kehitykseen ja siksi on tärkeää, että eri johtamisrooleissa toimivat johtajat voivat yhdessä hakea ratkaisuja sote-alan muutoksissa ja henkilöstön tukemisessa, sanoo Tehyn yhteiskuntasuhteet ja toimialan johtaja Kirsi Sillanpää.  Jaoston jäseniä o...

Lue lisää

Valmistuitko ammattiin? Jäsenyytesi vaatii toimia!

17.12.2018

Kun opinnot päättyvät, opiskelijajäsenyys Tehyssä päättyy. Opiskelujäsenyys ei muutu automaattisesti Tehyn varsinaiseksi jäsenyydeksi, joten sinun on täytettävä jäsenhakemus. Se onnistuu helposti verkossa: tehy.fi/liity Liity samalla myös Terveydenhuoltoalan työttömyyskassaan, Tehy huolehtii kassan jäsenmaksusta puolestasi.  Kun liityt varsinaiseksi jäseneksi, kaikki jäsenedut ja -palvelut ovat edelleen käytettävissäsi. Samalla myös vastuuvakuutus työssä sattuvien vahinkojen varalle pysyy voimassa. Työpaikan luottamusmies, Tehyn juristit ja muut asiantuntijat ovat apunas...

Lue lisää

Tehy on sopinut valtion ja yliopistojen tehyläisten edunvalvonnasta

14.12.2018

Tehy ja ammattiliitto Pro ovat sopineet valtion ja yliopistojen tehyläisten edunvalvonnan hoitamisesta ja yhteistyöstä, kun Pardia ja Pro yhdistyvät vuoden vaihteessa. Yhteistyösopimuksen perusteella Ammattiliitto Pro hoitaa niiden Tehyn jäsenten edunvalvonnan, jotka ovat valtion ja yliopistojen palveluksessa. Sopimukseen sisältyy virka- ja työehtosopimusten neuvottelutoiminta, sopimusalakohtainen neuvottelutoiminta sekä luottamusmiesten ja jäsenten neuvonta. Jos jäsenellä on työsuhteeseen liittyvä riita-asia, johon ratkaisua haetaan tuomioistuimessa, se tulee Tehyn oikeuspalvelun hoidettav...

Lue lisää

Vuoden syöpäsairaanhoitaja huolehtii koko perheestä

12.12.2018

Keski-Suomen keskussairaalassa työskentelevä Kirsi Nummelin on valittu vuoden syöpäsairaanhoitajaksi. Nummelinia kehutaan valintaperusteissa hänen lämpimästä ja asiantuntevasta suhtautumisestaan potilaisiin. Hän vie eteenpäin potilaan viestiä ja jaksaa kuunnella ja tukea myös omaisia ja huolehtii koko perheen hyvinvoinnista suurella sydämellä.  Kirsi Nummelin ei karta mitään tehtävää ja pitää huolen, että potilaan hoito perushoidollisista toimista vaativimpiin sytostaattihoitoihin on toteutettu ammattitaidolla.  Syöpäsäätiö jakaa Vuoden syöpälääkäri ja Vuoden syöpäsairaa...

Lue lisää