Jaana Laitinen-Pesola: Julkisen sektorin syyllistämisen loputtava

Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola torjuu ehdotukset, joiden mukaan julkisen sektorin olisi nykyisessä taloustilanteessa uhrauduttava. Villeimpien ehdotusten mukaan pitäisi julkisen sektorin palkkoja alentaa 5 – 10 %.

- Tämä julkista sektoria syyllistävä keskustelu on erittäin ikävää. Julkisen sektorin palvelut kuten sosiaali- ja terveydenhuolto on yhteiskuntamme selkäranka, jonka on toimittava kaikissa oloissa. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koettelevat jo nyt globaali niukkuus työvoimasta ja työpaikkojen vetovoimaongelmat, joihin ei todellakaan vastata palkkoja leikkaamalla.

Julkisen sektorin henkilöstön syyllistämisen sijaan esimerkiksi kuntasektorilla pitäisi ripeästi uudistaa rakenteita ja parantaa tuloksellisuutta ja sitä kautta myös tuottavuutta. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuloksellisuutta on mahdollista parantaa paljonkin yksinkertaisin keinoin - tekemällä fiksummin. Työprosesseissa, tietojärjestelmissä ja hoitoketjuissa on vielä runsaasti kehittämisen tarvetta.

Julkisen sektorin työmarkkinatilanteeseen vaikuttaa myös se, että kunta-alan sopimusjärjestelmä on yhä auki.

-  Kiinnittäisin huomion myös kunta-alan sopimusjärjestelmään, joka on edelleen auki.  Jos sopimusjärjestelmä uudistettaisiin vastaamaan paremmin nykyaikaa ja työelämän tarpeita, sillä olisi varmasti positiivinen vaikutus julkisen sektorin talouden vakauteen ja ennustettavuuteen. Uskon, että sopimusjärjestelmän uudistaminen vähentäisi osaltaan myös turhia työmarkkinaselkkauksia.  Myös alakohtaisia työelämän ongelmia voitaisiin ratkaista paremmin.

Laitinen-Pesola on puolustanut julkisen sektorin palkkoja mm. MTV3:n Huomenta Suomi –ohjelmassa.