Upplevelser av våld lämnar efter sig ångest och osäkerhet

Tehy ordnar en kampanj mot våldet som är allmänt inom social- och hälsovårdsbranschen och det pedagogiska området. Med vår kampanj Nyrkkisääntö (Knytnäven) vill vi arbeta för nolltolerans mot våld. Problemet måste lösas av lagstiftarna och arbetsgivarna. Inga fler slag, sparkar, klösningar, utskällningar eller dödshot.

I boken Nyrkkisääntö som publiceras av Tehy berättar 166 yrkespersoner inom social- och hälsovårdsbranschen och det pedagogiska området om sina upplevelser av våld i arbetet:

”Upplevelser av våld lämnar efter sig ångest, osäkerhet och en känsla av att våldet på något sätt är ens eget fel.”
 

”Ibland när det verkligen gör ont så undrar jag varför jag sysslar med det här, i synnerhet när det känns som om vårdaren anklagas för våldet."

På social- och hälsovårdsministeriets webbplats finns följande text om arbetshälsa:

Arbetshälsa innebär att arbetet är säkert, hälsosamt och motiverande. Faktorer som bidrar till bättre arbetshälsa är bl.a. bra och motiverande ledarskap samt arbetsklimat och arbetstagarnas yrkeskompetens. Arbetshälsan påverkar bl.a. hur man orkar med arbetet. När arbetshälsan förbättras ökar produktiviteten och engagemanget medan sjukfrånvaron minskar.

På varje arbetsplats finns det säkert faktorer som gör arbetet mer motiverande och så finns det faktorer som är belastande och överskuggar de positiva aspekterna så att situationen blir skadlig. En skadlig arbetsbelastning äventyrar arbetshälsan.

En skadlig arbetsbelastning är tärande och om den pågår länge kan den leda till utmattningssymtom (burnout), som orsakar ökad sjukfrånvaro.

Att säkerställa arbetarskyddet är ett av de viktigaste sätten att påverka arbetstagarnas och arbetsgemenskapernas arbetshälsa och sjukfrånvaro. Enligt 25 § i arbetarskyddslagen ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att undvika eller minska belastningsfaktorerna om det konstateras att en arbetstagare i sitt arbete belastas på ett sätt som äventyrar hälsan.

Våld och hot om våld påverkar arbetsförmågan och orken

Förhållandena på arbetsplatsen kan både främja och äventyra arbetshälsan. Våld och hot om våld är i högsta grad faktorer som påverkar arbetsförhållandena och arbetstagarnas arbetsförmåga och ork.

Våldssituationer är alltid chockerande. Våldssituationer eller hotfulla situationer har ofta betydande negativa fysiska eller psykiska följder för arbetstagarna och de skadar arbetstagarens hälsa och säkerhet.

Vi vet att enbart hot om våld är en betydande orsak till psykosocial belastning. Att utsättas för våld på arbetsplatsen kan orsaka posttraumatiska symtom – rädsla, ångest och utmattning.

Våldet i arbetet kan hanteras och förebyggas med olika lösningar och åtgärder: Man ser till att det finns tillräckligt med personal, eftersom brådska och en alltför liten mängd personal lätt leder till hotfulla och farliga situationer. Man bör fästa uppmärksamhet vid ensamarbete, eftersom det är en av de främsta faktorerna som ökar risken för våld.

På arbetsplatsen måste man utnyttja tillgängliga tekniska lösningar, såsom fungerande larmsystem. Personalen måste ha utbildning, tydliga anvisningar och beredskap för att bemöta våld och hotfulla situationer. Sådana situationer måste också övas regelbundet. I en våldssituation är det viktigt att alla vet hur de ska agera ensamma och tillsammans.

Arbetsgemenskapen måste ha kunskap och förståelse när det gäller att vårda och bemöta olika patientgrupper samt känna till hur arbetsgemenskapen själv kan förebygga att våldssituationer uppstår exempelvis när man vårdar minnessjuka eller personer med utvecklingsstörning. Det är viktigt att diskutera detta på arbetsplatserna.

En hotfull eller våldsam situation påverkar inte bara den som drabbas av den, utan därtill hela arbetsgemenskapen, arbetsgivaren och patienterna samt klienterna. Den påverkar trivseln i arbetet och arbetsmotivationen.

Hur skulle det vara om man på arbetsplatsen beslutade att man under årets lopp grundligt går igenom alla våldssituationer och hot om våld?

På arbetsplatsen kan man fatta beslut om de åtgärder som behövs för att förebygga motsvarande händelser och så genomför man dem. Åtgärderna kan också kräva en ekonomisk insats, men det är en satsning på tryggare arbetsförhållanden som betalar sig själv tillbaka flerfaldigt. Vårdarna får inte heller skuldbeläggas när man går igenom arbetssäkerhetsanmälningar eller händelser – tyvärr sker detta för närvarande.

Knytnäven ska inte få tala inom social- och hälsovårdsbranschen!

Läs mer om våld inom social- och hälsovårdsbranschen och det pedagogiska området på Nyrkkisääntö-kampanjens webbplats. Du kan också delta i kampanjen i sociala medier. I Spotify kan du också lyssna på ljudboken "Nyrkkisääntö", där vårdare berättar om våld som de upplevt i vårdarbetet. Redaktör för boken är den prisbelönta fackförfattaren Jenny Rostain.