Delta i kampanjen mot våld

Tehys kampanj mot våld som förekommer i vårdarbetet inleds den 2 oktober. Delta i kampanjen i sociala medier #nyrkkisääntö.

Ett inlägg i sociala medier är en del av Tehys kampanj mot våld, som lyfter fram det tystade våldsproblemet inom social- och hälsovårdsbranschen.

Alla kan delta i kampanjen för att visa sitt stöd för temat och driva nolltolerans mot våld i vårdarbetet. Vi uppmuntrar alla tehyiter, andra yrkespersoner inom social- och hälsovårdsbranschen och alla finländare att delta.

Kampanjens bärande idé är blåtiran, som är en symbol för allt våld och alla trakasserier som anställda inom social- och hälsovården utsätts för, oberoende av branschen och våldets former. Vid sidan av det fungerar knytnäven framför ögat som symbol.

Två olika sätt att delta i sociala medier

Du kan delta i kampanjen på sociala medier på två sätt. Välj det sätt som känns naturligast och lättast för dig.

  Kuvituskuva

  Alternativ 1: Sminka fram en blåtira och dela bilden

  • Du kan delta genom att sminka en blåtira och ta en bild av dig.
  • Dela bilden i sociala medier. Använd hashtaggen #nyrkkisääntö och tagga @Tehy_ry.
  • Det är bra att tvätta bort blåtiran före du arbetar med patienter.

  I samband med bilden du kan:

  • Berätta om dina egna erfarenheter utan att avslöja känsliga uppgifter.
  • Som text kan du använda t.ex. följande: ”69 % av vårdarna har upplevt fysiskt våld eller hot om våld i sitt arbete. Vi lyfter fram problemet tillsammans för att beslutsfattarna och arbetsgivarna ska vidta konkreta åtgärder för att lösa det.”
  • Berätta att det finns mer information på www.nyrkkisääntö.fi.
  Kuvituskuva

  Alternativ 2: Håll knytnäven framför ögat och dela bilden

  • Du kan delta genom att ta en bild av dig själv där du täcker ena ögat med knytnäven.
  • Dela bilden i sociala medier. Använd hashtaggen #nyrkkisääntö och tagga @Tehy_ry.

  I samband med bilden du kan:

  • Berätta om dina egna erfarenheter utan att avslöja känsliga uppgifter.
  • Som text kan du använda t.ex. följande: ”69 % av vårdarna har upplevt fysiskt våld eller hot om våld i sitt arbete. Vi lyfter fram problemet tillsammans för att beslutsfattarna och arbetsgivarna ska vidta konkreta åtgärder för att lösa det.”
  • Berätta att det finns mer information på www.nyrkkisääntö.fi.

  Våldet inom social- och hälsovårdsbranschen och det pedagogiska området i siffror

  • 69 % har upplevt hot om våld eller blivit utsatta för fysiskt våld i arbetet under sin karriär 
  • 84 % av respondenterna under 35 år hade upplevt våld eller hot om det. 
  • 73 % av dem som upplevt våld hade blivit slagna.
  • 59 % av dem som upplevt våld hade blivit sparkade.
  • 56 % av dem som upplevt våld hade blivit spottade på. 
  • 24 % av dem som upplevt hot om våld hade fått dödshot. 
  • 71 % hade upplevt psykiskt våld i arbetet under sin karriär 
  • 30 % hade upplevt sexuella trakasserier på arbetsplatsen under sina karriärer 
  • Bland personer under 35 år hade 45 % upplevt sexuella trakasserier under sina karriärer

   Källa: Aula Research 22.2–31.3.2021, deltagare 4023.