”Jag har blivit slagen, sparkad, skrapad, spottad på, förolämpad och dödshotad.” – Boken Nyrkkisääntö berättar om den bistra verkligheten inom social- och hälsovårdsbranschen

Anställda inom social- och hälsovårdsbranschen och det pedagogiska området drabbas dagligen av våld och hot om våld i sitt arbete. Fackförfattaren Jenny Rostain är redaktör för boken Nyrkkisääntö, som är en samling av erfarenheter av våld hos anställda inom social- och hälsovårdsbranschen. Boken är en del av Tehys kampanj Knytnäven, som berör våldet i arbetet. Det första exemplaret överräcks till statsminister Petteri Orpo. Tryckta versioner delas även ut till andra beslutsfattare och arbetsgivare, av vilka man kräver konkreta lösningar. Boken publiceras även som kostnadsfri ljudbok.

En omfattande enkät som Tehy genomförde 2021 avslöjade att 69 procent av respondenterna har upplevt våld eller hot om våld i sitt arbete. Som fortsättning på enkäten samlade Tehy av anställda inom social- och hälsovårdsbranschen erfarenheter av våld och hot om våld i arbetet.

Knytnäven -boken som publiceras måndagen den 6.11 avslöjar den karga sanningen om vardagen inom sote-branchen. Boken ger sin röst åt 166 våldupplevelser inom sote-branchen. Bokens första kopia överlämnas till statsminister Petteri Orpo. 

- Även om statistiken och siffrorna talar klarspråk så är de tyvärr lätta att förbise och därför tyckte vi att det är nödvändigt att lyfta fram problemet genom de anställdas personliga erfarenheter. Vi hoppas att erfarenheterna i boken äntligen öppnar beslutsfattarnas och arbetsgivarnas ögon, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.  
 
Nyrkkisääntö-boken har tryckts i ett begränsat antal exemplar, som skickas till beslutsfattare och arbetsgivare. Boken har som mål att konkretisera våldsproblemet inom social- och hälsovårdsbranschen och att kräva att i synnerhet beslutsfattarna vidtar konkreta åtgärder för att lösa problemet. Redaktör för boken är den prisbelönta fackförfattaren Jenny Rostain, som är känd bland annat för boken Liian rikki kuolemaan (2019) som handlar om trauman som orsakats av våld, och för verket Luottohäiriö (Bazar Kustannus 2022) som berättar om överskuldsatta personer.

- Att sammanställa denna bok var ett hedersuppdrag. Boken lyfter fram våld som på ett sorgligt sätt vittnar om hur dåligt finländarna mår. Någonting måste göras åt detta. När man själv mår dåligt upplever man att det får gå ut över t.ex.vårdare. Det är helt enkelt fel. Även vårdare blir traumatiserade av våld och blir sjuka till följd av det, precis som alla andra. Samtidigt som beslutsfattarna måste skydda dessa anställda genom lagändringar, så måste vi alla bemöta vårdpersonalen med respekt, säger Rostain.

För en bredare publik är boken tillgänglig på Spotify från och med den 6.11. Boken är en del av Tehys nationella kampanj mot våld Nyrkkisääntö, som redan på några veckor har väckt en bred samhällelig diskussion och blivit ett fenomen både i nyhetsrubriker och i sociala medier.

- Våldet som upplevs inom social- och hälsovårdsbranschen är ett allvarligt hot mot välfärdssamhället. Det driver anställda till att byta bransch och gör branschen mindre intressant för potentiella arbetstagare. Som samhälle kan vi inte tillåta våld på arbetsplatsen som en olägenhet som hör till branschen – våld är inte en fråga om yrkesval och arbete inom social- och hälsovårdsbranschen får inte innebära en karriär som yrkesoffer, säger Rytkönen.

Krav på beslutsfattarna

En av både bokens och kampanjens viktigaste mål är att göra beslutsfattarna och arbetsgivarna medvetna om problemet och att kräva att de vidtar konkreta åtgärder för att lösa våldsproblemet inom social- och hälsovårdsbranschen.

Tehys mål är nolltolerans mot våld, och för att nå det måste beslutfattarna ändra både arbets- och strafflagstiftningen. Ett av kraven är att tillämpningsområdet för våldsamt motstånd mot tjänsteman utvidgas till alla yrkespersoner inom social- och hälsovårdsbranschen och det pedagogiska området.

- För närvarande är lagstiftningen sådan att exempelvis en läkare och en sjukskötare har en ojämlik ställning i en våldssituation. Det är alldeles ofattbart att det enligt lagen är värre att misshandla än läkare än en sjukskötare, konstaterar Tehys jurist Inka Lehtinen, som är insatt i våld på arbetsplatsen.

Ett annat konkret krav är att grundavdraget i brottsstrafflagen slopas i situationer där ett brott har riktats mot en person på grund av dennes arbetsuppgifter. Ett tredje krav till beslutsfattarna är att säkerställa tillräckligt med personal inom social- och hälsovården. Till exempel den vårdarbrist som väckt mycket diskussion under de senaste åren och befolkningens ökade vårdbehov leder kontinuerligt till farliga situationer på arbetsplatserna. Ensamarbete är en av de främsta faktorerna som ökar risken för våld.

Förutom ändring av strafflagen och tillräcklig personal kräver Tehy en nationell utredning om riskbedömningen. För närvarande bedöms förebyggande åtgärder separat på varje arbetsplats och genom utredningsarbetet vill man fastställa vilka våldsförebyggande åtgärder man kan standardisera på nationell nivå inom social- och hälsovårdsbranschen.

Läs mer om Nyrkkisääntö-kampanjen på www.nyrkkisääntö.fi.  
Läs vad Tehy kräver av beslutsfattarna som helhet här.

Bilderna från överlämningen uppdateras i inkorgen måndagen den 6.11 fram till kl 16.15. Ladda ned pressbilder här.

Mer information:

Millariikka Rytkönen 
Ordförande, Tehy 
0400 540 005 (specialassistent)

Inka Lehtinen 
Jurist, Tehy 
09 5422 7128 

Kontaktperson för kommunikationen: 
Mirka Mäntylä
Informatör, Tehy  
[email protected]  
09 5422 7181  

Salla Rajala
Kommunikationschef, Tehy
[email protected]
09 5422 7186