Tehyläiset lomalla

Trevlig semester! 

Vet du hur mycket semester du har rätt till eller hur mycket semesterlön eller semesterersättning du får? Eller hur flyttar du semestern om du insjuknar? Kolla in våra instruktioner!

Iloinen hoitaja

Tehy väljer nya beslutsfattare våren 2025

Tehys fullmäktigeval hålls 17–31.3.2025. Fullmäktige fattar beslut om intressebevakning för Tehys medlemmar, godkänner kollektivavtal, beslutar om åtgärder vid arbetskonflikter och fastställer riktlinjer för förbundets verksamhet.

Hoitaja silmä mustana

Anmälan är det bästa försvaret 

Våld är ett brott som inte ska döljas. Av de anställda inom social- och hälsovårdsbranschen berättar 81 % alltid för sin arbetsgivare om psykiskt och fysiskt våld. * Berätta du också. Du hjälper att få slut på våldet.

*Tehy, 2023

Hoitaja

Har du frågor kring ditt anställningsförhållande? 

Arbetslivsguiden hjälper när du exempelvis undrar om din lön har betalats rätt, hur dina arbetsskift ska arrangeras eller hur mycket semester du har. I arbetslivsguiden hittar du också kollektivavtalen där villkoren för ditt arbete fastställs. Också förtroendemannen på din arbetsplats står till tjänst och känner till förhållandena på arbetsplatsen!