Kollektivavtal

I kollektivavtalet beskrivs de villkor som tillämpas i ditt anställningsförhållande. I kollektivavtalet hittar du exempelvis lönetabellen samt information om vilotider och semesterpenning.

Lippispäinen mies

Bli förtroendeman – du har förändringskraft!

Förtroendemannaval inom välfärdsområdena och kommunsektorn ordnas på hösten 2023.Är du medlem i Tehy och intresserad av förhållandena på din arbetsplats? Vill du lyssna på och stödja arbetstagarna? Du är en lysande kandidat till förtroendeman! 

Luottamusmies

Har du frågor kring ditt anställningsförhållande? 

Arbetslivsguiden hjälper när du exempelvis undrar om din lön har betalats rätt, hur dina arbetsskift ska arrangeras eller hur mycket semester du har. I arbetslivsguiden hittar du också kollektivavtalen där villkoren för ditt arbete fastställs. Också förtroendemannen på din arbetsplats står till tjänst och känner till förhållandena på arbetsplatsen!

 

Hoitaja