Är du nästa förtroendeman i välfärdsområdet eller kommunen?

I höst väljs nya förtroendemän i välfärdsområdena och kommunerna för följande fyraårsperiod. Uppdraget som förtroendeman ger en bra utsikt över arbetslivet.

Ställ upp som förtroendeman! Du behöver inte ännu känna till arbetslagstiftningen eller bestämmelserna i kollektivavtalet, eftersom förtroendemannautbildningen och fortbildningarna ger goda färdigheter att sköta uppdraget.

Under nästa år är vi beredda på att ordna flera grundkurser för förtroendemän. Kurserna består av tre avsnitt på tre dagar var. Därefter har du som förtroendeman tillgång till ett brett utbud fortbildningar.

Tjänste- och kollektivavtalens bestämmelser om fackliga utbildningar garanterar att du kan delta i utbildningarna, och de räknas som betalda arbetsdagar för dig. På kurserna kan du nätverka med andra förtroendemän och även höra om situationen och lösningar på andra arbetsplatser.

Därtill stöder din fackavdelning dig i förtroendemannauppdraget, eftersom den lokala intressebevakningen sköts tillsammans. Tehys sakkunniga stöder och hjälper dig också med att lösa många ärenden på arbetsplatsen och således med att sköta uppdraget framgångsrikt.

Vill du bli förtroendeman?

Av förtroendemannen förväntas intresse för arbetslivet, arbetslagstiftningen och kollektivavtalens bestämmelser. Goda förhandlings- och interaktionsfärdigheter hjälper dig att klara uppgiften bra.

Även om förtroendemannen i första hand alltid representerar arbetstagaren så måste förtroendemannen kunna ha ett konstruktivt samarbete med arbetsgivaren. Svårare förhandlingar kräver även beslutsamhet, men även då är det speciellt viktigt med samarbetsfärdigheter. Dessa egenskaper får du utveckla som förtroendeman.

Se video (på finska)

Det ligger i medlemmarnas intresse att alla förtroendemannauppdrag i välfärdsområdena och kommunerna blir skötta.

Fackavdelningarna ordnar förtroendemannaval

Fackavdelningarna förhandlar först lokalt med arbetsgivarna om antalet förtroendemän och deras tidsanvändning och därefter ordnar fackavdelningarna val enligt Tehys anvisningar för förtroendemannaval.

Din egen fackavdelning informerar i större detalj om valet, så kontrollera i Tehys e-tjänst att dina kontaktuppgifter är uppdaterade så att du får information om valet per e-post.

Blev du intresserad av förtroendemannauppdraget? Kontakta din fackavdelning och följ med fackavdelningens kommunikation.

Kom med, nu är det dags att ställa upp eller be en kollega ställa upp!