Vill du ställa upp som förtroendeman?

I höst väljs förtroendemän för Tehy i välfärdsområdena samt i kommunerna i fråga om småbarnspedagogiken. Vill du bli förtroendeman?

Om du är beredd att lyssna på människor och är intresserad av förhållandena på din arbetsplats ska du utan vidare ställa upp. Du kan också be en arbetskamrat ställa upp som kandidat.

Förtroendemannen ger tehyiterna på arbetsplatsen råd och stöd i frågor om anställningsförhållandet samt förhandlar med arbetsgivaren. Hen är en nyckelperson vad beträffar hur förhållandena och välbefinnandet på arbetsplatsen kan förbättras. Viktiga uppgifter, eller hur? Förtroendemannen gör ett meningsfullt arbete för de enskilda arbetstagarna och för arbetsgemenskapen. Läs mer om uppdraget som förtroendeman och om hur belönande det är att syssla med det.

Se också videon om Tehy-förtroendemännens tankar om sitt arbete.

 

Som förtroendeman är du aldrig ensam: du får alltid hjälp och stöd. Vi utbildar alla nya förtroendemän: vi erbjuder utbildning under hela förtroendeuppdraget, redan från början.

Tehys experter hjälper gärna vid frågor och oklara fall. Dessutom har du ett brett nätverk av andra förtroendemän bakom dig.