Övergången till välfärdsområdena

I början av 2023 övergår arbetstagare inom social- och hälsovårdsväsendet samt räddningsväsendet som arbetar i kommuner och samkommuner till att vara anställda hos välfärdsområdena. Vid övergången lönar det sig att ägna uppmärksamhet åt frågor som rör anställningsförhållandets villkor.

Kuvituskuva

Bli förtroendeman – du har förändringskraft!

Är du medlem i Tehy och intresserad av förhållandena på din arbetsplats? Vill du lyssna på dina kollegor och stödja dem? Du är en lysande kandidat till förtroendeman!

Hoitaja

Har du frågor kring ditt anställningsförhållande? 

Arbetslivsguiden hjälper när du exempelvis undrar om din lön har betalats rätt, hur dina arbetsskift ska arrangeras eller hur mycket semester du har. I arbetslivsguiden hittar du också kollektivavtalen där villkoren för ditt arbete fastställs. Också förtroendemannen på din arbetsplats står till tjänst och känner till förhållandena på arbetsplatsen!

 

Hoitaja