I Europa har man delat ut coronatillägg – när kommer man att betala coronatillägg till skötarna i Finland?

Tack, applåder och festbelysningar. De värmer förstås skötarnas hjärtan, men kan Finland inte prestera bättre? I många europeiska länder har man betalat ut coronatillägg eller på annat sätt beaktat coronans olägenheter i lönen.

Image text
Bild: Roni Lehti / Lehtikuva

I Island gav regeringen redan i april ett statsstöd på en miljard isländska kronor (Cirka 6,3 miljoner euro) för coronatilläggen för den yrkesutbildade personalen inom sjuk- och hälsovården.

I Tyskland betalade man i juli ut en engångsersättning på 1 500 euro till personalen som arbetar med åldringstjänster. Sjukskötare, närvårdare och personliga assistenter fick understödet. Mindre coronastöd på 500–900 euro gavs till personal i andra uppgifter.

I Norge höjde man i mars övertidsersättningarna som betalas ut för coronaövertidsarbetet.

I Nederländerna beslöt regeringen betala ut ett engångstack på 1 000 euro till varje närvårdare och sjukskötare, städare och anstaltsvårdare i hela landet oavsett på vilken social- och hälsovårdsenhet de arbetar. Fler än 800 000 anställda tackar.

I Frankrike beviljade man redan på våren en skattefri coronaersättning på 500–1 500 euro beroende på arbetsuppgifter. I juli tackade regeringen vårdpersonalen med en lönehöjning på i genomsnitt 183 euro/mån. I augusti reserverade regeringen 160 miljoner euro för coronabonus för hemvårdens anställda.

I Wales har man i augusti betalat ut en engångsersättning på 570 pund till alla, dvs. fler än 67 000, anställda inom socialbranschen.

I Österrike tackas social- och hälsovårdspersonalen med en coronabonus på 500 euro.

I Portugal får hälsovårdssektorns anställda en coronaengångsersättning som motsvarar 50 procent av grundlönen. Dessutom får de extra lediga dagar för timmarna och övertidstimmarna som utförts i coronauppdrag.

I Belgien har man föreslagit en engångsersättning på 300 euro i form av presentkort till olika tjänster.

I Tjeckien har coronaförhöjningar getts till timlönerna för de som arbetar i frontlinjen.

I Sverige har man landskapsvis kommit överens om många olika förhöjningar: en engångsersättning på 1 450 euro har betalats ut för tvångsförflyttningen av semestrarna, de som arbetar på intensivvårdsavdelningarna har fått 1 925 euro som engångsersättning eller så har alla som arbetar med coronapatienter fått coronaersättning på 385 euro/mån. 

Tehy och SuPer krävde coronatillägg redan i våras, men staten har inte svarat. Igår krävde Tehy att coronatillägget ska tas upp under budgetförhandlingarna i september.

Nu är det just rätt tid att korrigera saken under budgetförhandlingarna och gräva fram pengarna för coronatacket, precis som regeringarna i andra länder har gjort. Annars kan regeringen säga tack, förlåt och adjö till vårdpersonalen. Tack för att ni orkade ända hit. Förlåt för att vi inte uppmärksammat er bättre. Adjö och lycka till med något nytt.

Mer om coronaförhöjningarna i olika länder finns här.