För dragnings- och hållkraft inom social- och hälsovården – förhandlingar om kollektivavtalet för den privata sektorn inleds

Under våren förhandlas om Tehys sex kollektivavtal för den privata sektorn.

Förhandlingarna inleds när kollektivavtalsperioden närmar sig sitt slut, det vill säga när kollektivavtalet har löpt ut. När kollektivavtalsperioden löper ut förhandlar man i varje kollektivavtal om bland annat löneuppgörelser som tryggar köpkraften samt branschens dragnings- och hållkraft. Dessutom har vi som ett viktigt mål att få kollektivavtalsbestämmelser genom vilka arbetstagarnas välbefinnande i arbetet utvecklas. Det är uppenbart att kollektivavtalen innehåller ett stort antal andra betydande branschspecifika textmål.

Hösten 2022 förhandlades om historiska löneförhöjningar i SH-avtalet. Åtföljda av stödåtgärder från och med början av sommaren 2023 kunde goda löneuppgörelser som undanröjer löneskillnaden mellan SOSTES och SH-avtalet fås med även i kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen (SOSTES).

Det största kollektivavtalet för den privata sektorn är det allmänt bindande kollektivavtalet för hälsovårdsbranschen, som iakttas bland annat vid privata sjukhus, vid läkarstationer och kliniska laboratorier samt inom företagshälsovården.

Medlemmarna förväntar sig märkbara löneförhöjningar i synnerhet inom hälsovårdsbranschen, eftersom lönerna har hamnat efter jämfört med den offentliga sektorn. Inom den prehospitala akutsjukvården fortsätter programmet för att rädda lönerna som undanröjer löneskillnaden jämfört med SH-avtalet.  I Tehys kollektivavtal för mun- och tandvården har lönerna redan under flera förhandlingsomgångar korrigerats genom bland annat jämställdhetspotter, och detta arbete fortsätter.

Hos oss i Tehy ordnas flera medlemsmöten under våren, så håll ögonen öppna.

Kom också ihåg att kontrollera alla medlemsuppgifter (egna kontaktuppgifter, arbetsgivaruppgifter). När du uppdaterar dina medlemuppgifter senast den 29 februari deltar du i utlottningen av presentkort på 500 och 1 000 euro till Hotel & Spa Resort Järvisydän.

Genom att uppdatera dina medlemsuppgifter får du riktade medlemsmeddelanden i anknytning till ditt kollektivavtal. Dessutom finns det alltid tillförlitlig och aktuell information på Tehys webbplats.