Tehy godkände den privata socialservicebranschens förhandlingsresultat: lönerna stiger betydligt, strejken inställs

Tehys styrelse har godkänt den privata socialservicebranschens förhandlingsresultat som uppnåddes förra torsdagen. Enligt Tehys förhandlingschef Vappu Okkeri kan man vara nöjd med avgörandet. Löneförhöjningarna för tehyitiska personalgrupper är betydande och en lång avtalsperiod garanterar en långsiktig utveckling. 

Godkännandet av förhandlingsresultatet innebär också att strejken som planerats börja under midsommarveckan inställs.

Kollektivavtalets avtalsperiod är 1.5.2023–31.12.2025.

Den totala löneförhöjande effekten är 13,07 procent inom sektorn för socialtjänster och 12,78 procent inom småbarnsfostran.

För tehyitiska grupper, dvs. närvårdare och arbetstagare med längre utbildning än de höjdes minimilönetabellerna i avgörandet mer än för andra grupper. När engångspotten (470 euro) och den lokala potten (0,7 procent) räknas med, är löneförhöjningarna för största delen av tehyiterna under avtalsperioden således totalt 14,2 procent. Inom småbarnsfostran är löneförhöjningarna på motsvarande sätt 13,91 procent, inklusive dragkraftspotten (150 euro) år 2025.

Avgörandet innehåller också utvecklingsprojektet för den privata socialservicebranschens håll- och attraktionskraft.  Syftet är att överbrygga den ogrundade löneskillnaden mellan den privata och den offentliga sektorn.

Dessutom avtalade man bl.a. om tillämpningsanvisningar för ändringar i arbetsskiftsförteckningen. Syftet med dessa är att korrigera praxis i barnschen, dvs. att inte kringgå betalning av övertid.

Förhandlingarna var exceptionellt långa och karaktäriserades från början av arbetsgivarnas ovillighet att korrigera löneskillanden i förhållande till den offentliga sektorn, fastän branschen lider av akut personalbrist. Detta försvårade situationen och ledde för sin del även till arbetskonflikter, uppger Okkeri.

Mer information om förhandlingsresultatet finns på Tehys webbsidor.

Mer information:
Tehys förhandlingschef Vappu Okkeri, tfn 0400 913 230
Tehys jurist Mirja Kinnunen, tfn 040 681 5308