Tehys medlemsavgift förblir oförändrad 2024

I slutet av november fattade Tehys fullmäktige ett beslut om att medlemsavgiften förblir oförändrad nästa år. Det enklaste sättet att betala medlemsavgiften är att låta arbetsgivaren dra av den direkt från lönen. Om du betalar medlemsavgiften själv får du referenslistorna i fortsättningen per e-post. Du kan även betala medlemsavgiften i e-tjänsten.

När din medlemsavgift är i ordning kan du njuta av Tehys alla tjänster och medlemsförmåner. Till medlemsförmånerna hör bland annat förtroendepersonens och Tehys sakkunnigas tjänster och hjälp i ärenden gällande ditt arbetsförhållande, möjlighet till rättshjälp, försäkringsförmåner samt olika fritidsförmåner. Se alla medlemsförmåner.

Löntagares medlemsavgift

Nästa år är löntagarnas medlemsavgift 1,1 procent av bruttolönen. I medlemsavgiften ingår även medlemsavgiften till Hälsovårdens arbetslöshetskassa om du också är medlem i Tehys arbetslöshetskassa. 

Studerandes medlemsavgift

Om du är studerande bestäms medlemsavgiften enligt om du redan har en examen inom social-, hälso- eller rehabiliteringsbranschen eller det pedagogiska området eller inte. Läs mer om medlemsavgiften för studerande som bedriver fortsatta studier.

  1. Om du studerar till din första examen inom branschen behöver du inte betala någon medlemsavgift.
  2. Om du är studerande som bedriver fortsatta studier på heltid beror din medlemsavgift på vad du studerar.
  3. Om du studerar inom en annan bransch, t.ex. till ingenjör, tradenom, psykolog el. dyl. betalar du en medlemsavgift på 1,1 procent av dina löneinkomster men minst 8 euro per månad även för oavlönade perioder.

Medlemsavgift för företagarmedlemmar

Medlemsavgiften för företagarmedlemmar inom social- och hälsovårdsbranschen är 20 euro per månad. Läs mera företagarmedlemmars medlemsavgift.

Medlemsavgift för lärarmedlemmar

Om du arbetar heltid som lärare inom branschen och har avlagt en examen inom social- och hälsovårdsbranschen är din medlemsavgift 50 euro per år. Arbetslöshetskassans medlemsavgift ingår inte i medlemskapet. Läs mer om medlemskapet för lärare

Medlemsavgift för seniormedlemmar

Tehys serviceavgift för seniorer är 50 euro per år. Serviceavgiften betalas av personer som är permanent pensionerade och som övergått direkt till seniorer efter fackavdelningsmedlemskapet. Serviceavgiften ger dig medlemsförmåner för seniormedlem. Läs mer om seniormedlemskapet.

Det enklaste sättet att betala medlemsavgiften är debitering via arbetsgivaren

Det enklaste sättet att betala medlemsavgiften är att låta arbetsgivaren dra av den direkt från lönen. Då tar arbetsgivaren hand om medlemsavgiften för dig och du behöver inte räkna ut beloppet själv varje månad. Läs mer om debitering via arbetsgivaren.

Om du vill betala din medlemsavgift själv kan du göra det i e-tjänsten varje månad. Du kan även betala medlemsavgiften genom att använda referenslistor. Vi skickar referenslistorna i första hand per e-post under januari 2024. Du hittar referenslistan även i e-tjänsten. Vi skickar referenslistan per post endast om vi inte har din e-postadress.

Vänligen kontrollera och vid behov uppdatera din e-postadress i e-tjänsten. Förfallodagen för medlemsavgiften för januari 2024 är 15.2.2024. 

Du kan dra av medlemsavgiften i beskattningen

Medlemsavgiften är skatteavdragsgill. Nettomedlemsavgiften är märkbart mindre efter skatteavdraget. Vi skickar informationen om dina medlemsavgifter direkt till skatteförvaltningen.

Det går inte att dra av serviceavgiften för seniorer i beskattningen. 


Läs mer om medlemsavgiften.