Arbetsplatsens förtroendeman är Tehys medlemmars viktigaste förmån. Förtroendemannen är arbetsplatsens expert på anställningsförhållanden.

Inom den kommunala sektorn representeras Tehy-medlemmar alltid av en förtroendeman från Tehy, och inom den privata sektorn representeras de av en förtroendeman från antingen Tehy eller Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf.

Förtroendemannen

 • upprätthåller arbetsfreden och är med och utvecklar personalens arbetshälsa
 • övervakar att arbetslagstiftningen och kollektivavtalet följs på arbetsplatsen
 • förhandlar med arbetsgivaren om frågor som berör personalen
 • bekantar sig med enheternas vardag och informerar medlemmarna om vad som är på gång på arbetsplatsen
 • informerar om vilket kollektivavtal som tillämpas på arbetsplatsen och hjälper till att tolka det
 • förhandlar om lokala avtal
 • samarbetar med övriga personalrepresentanter
 • fungerar som kontaktperson visavi fackförbundet och fackavdelningen
 • rekryterar aktivt nya medlemmar.

Förtroendemannen får stöd av områdets organisationsexpert och fackförbundets experter.

Förtroendemannens kontaktuppgifter på anslagstavlan

Du hittar förtroendemannens kontaktuppgifter på arbetsplatsens anslagstavla, eller så kan du fråga en arbetskamrat som är medlem i Tehy. Arbetsgivaren kan också ha ett intranet där personalrepresentanternas kontaktuppgifter finns tillgängliga. Kontaktuppgifter till Tehys förtroendeman finns också på fackavdelningens egen webbplats.

Förtroendemannens kontaktuppgifter finns också ofta i inskolningsprogrammet, eller så kan personalavdelningen tillhandahålla dem. Du kan även ta reda på informationen via din egen fackavdelning. Information om förtroendemännen och deras arbetsplatser finns ofta på fackavdelningarnas webbplatser. I oklara fall kan du också kontakta områdets organisationsexpert.

Förtroendemän inom den privata sektorn

Inom den privata sektorn samarbetar Tehy, SuPer och ERTO i frågor som gäller bevakningen av medlemmarnas intressen. De har bildat en gemensam förhandlingsorganisation för social- och hälsovård, Sote rf.

Sote rf ingår

 • Hälsoservicebranschens
 • Den privata socialservicebranschens
 • AVAINTA Arbetsgivarna rf:s
 • Studenternas hälsovårdsstiftelses
 • och Arbetshälsoinstitutets arbetsavtal.
 • I kollektivavtalen har man avtalat om arbetstagarnas rätt att välja en förtroendeman för sin arbetsplats.

Sote rf:s förtroendeman representerar endast arbetstagare som är medlemmar i Tehy, SuPer eller ERTO.

Tehy ingår också

 • akutvårdsbranschens kollektivavtal,
 • kollektivavtalet mellan PlusTerveys Oy och Tehy rf,
 • kollektivavtalet mellan tandläkarnas arbetsgivarorganisation och Tehy
 • samt kollektivavtalet som gäller för inhyrd arbetskraft från Seure Henkilöstöpalvelut Oy.

I dessa kollektivavtal väljs en förtroendeman som är Tehy-medlem.

Om man inte har någon förtroendeman

Om din arbetsplats inte har någon förtroendeman, diskutera frågan med dina arbetskamrater. Inom den kommunala sektorn ansvarar fackavdelningen för valet av förtroendeman. Inom den privata sektorn påverkas valet av förtroendeman av det kollektivavtal som tillämpas på arbetsplatsen.

De ordinarie ledamöterna i Tehy, SuPer och ERTO väljer Sote rf:s förtroendeman på de arbetsplatser där man tillämpar det kollektivavtal som Sote rf förhandlat fram. Om man tillämpar ett annat avtal inom den privata sektorn följer man anvisningarna i kollektivavtalet. Valet ordnas enligt valanvisningarna för förtroendemannaval.

Vid behov kan områdets organisationsexpert hjälpa till att ordna valet av förtroendeman och ge råd i oklara situationer.

Förtroendemännen utbildas för uppgiften och alla förtroendemannaavtal innehåller bestämmelser om förtroendemännens tidsanvändning och förtroendemannaersättning.