Det är klart att semester är den bästa tiden för människan. Är det då klart hur den uppstår? Och vet du hur du flyttar semestern om du insjuknar?

Obs! Inom den offentliga sektorn finns semesterbestämmelser i AKTA och VÄLKA. I välfärdsområdena tillämpas VÄLKA och i kommunerna och samkommunerna AKTA. Semesterbestämmelserna i VÄLKA tillämpas också då SH-avtalet tillämpas på anställningsförhållandet.