Försäkringar

Tehys försäkringsskydd är en av de mest betydande medlemsförmånerna, eftersom arbetsgivarens försäkringar inte täcker alla skador. Du får försäkringarna automatiskt om du har ett gällande medlemskap.

Tehys försäkringsskydd har skräddarsytts för problemsituationer i arbetslivet. Hurdant ditt försäkringsskydd är beror på om du är arbetstagare, studerande eller företagare.

  • Ansvarsförsäkringen täcker person- och sakskador i arbetet.
  • En patientförsäkring för patientskador för självständiga företagare och icke-sysselsättande företagare som bisyssla. Patientförsäkringen är obligatorisk för företagare.
  • Försäkringsskyddet för sysselsättande (1–3 anställda) företagare täcker ansvars- och rättsskyddsförsäkringen för verksamheten.
  • För de företagare och yrkesutövare som deltar i FPA:s konkurrensutsättningar den olycksfallsförsäkring för klienter som krävs i konkurrensutsättningar.
  • För studerandemedlemmarna dessutom en fritidsolycksfallsförsäkring. Den gäller i hela världen.
  Arbetstagare Yrkesutövare
(0 anställda)
Företagare
(med 1–3 anställda
)
Företagare
(4 eller flera anställda)
Studerande
Yrkesmässig ansvarsförsäkring X X     X
Patientförsäkring X* X     X*
Ansvars- och rättsskyddsförsäkring
för företagarmedlemmarna
    X    
Organisationsförsäkring X X X X X
Fritidslycksfallsförsäkring         X
Den olycksfallsförsäkring
som FPA kräver
  X X    


*Patientförsäkringen gäller i hälso- och sjukvårdsarbete som utövas av självständiga företagare (företagsformen får inte vara öppet bolag eller egenanställd utan FO-nummer).  Företagaren ska ha avlagt en examen inom social- och/eller hälsovårdsbranschen. Gäller även för företagare som bisyssla: till exempel studerande med examen för arbete som företagare som utför hälso- eller sjukvårdsarbete som bisyssla. Gäller inte inom frivilligarbete.