Olycksfallsförsäkring för studerande

Försäkringen ingår i Tehys studerandemedlemskap.

Tehys studerandeförenings medlemmar under 60 år samt Tehys fackavdelningsmedlemmar som fortbildar sig är försäkrade mot olycksfall på fritiden. Med försäkringen ersätts ett olycksfall om det inte ersätts på basis av en lag.

Ersättningen för en olycksskada är högst 1 040 euro per skada. Försäkringen har ingen självriskandel.

Ersättningen för en permanent skada är högst 25 596 euro per skada. Av summan betalas en ersättning på basis av skadans medicinska svårighetsgrad.

Ersättningen för dödsfall genom olyckshändelse är 2 151 euro.

Läs mer om Tehys försäkringsskydd på turva.fi/tehy.

Hoitaja

Bli studerandemedlem i Tehy

Medlemskapet är avgiftsfritt om du studerar till din första examen inom social- och hälsovårdsbranschen eller det pedagogiska området. Du får kostnadsfria försäkringar för både jobbet och fritiden, samt andra fantastiska medlemsförmåner!