Yrkesmässig ansvarsförsäkring

Försäkringen ingår i arbetstagares och studerandemedlems medlemskap.

Försäkringen täcker de person- och saksskador som du genom fel eller försummelse förorsakar arbetsgivaren i arbetet, arbetskamrat eller utomstående person och som du enligt lag är skyldig att ersätta.

Exempel på sådana här skador är exempelvis när en apparat faller i golvet bakom dig eller du knuffar ett föremål som sedan faller på någon och orsakar en skada.

Det väsentliga är att anordningen som gått sönder inte har använts under ingreppet eller arbetsuppgiften i fråga.

Skador som skett under ett ingrepp omfattas av arbetsgivarens försäkringsskydd.

Ansvarsförsäkringen gäller i de nordiska länderna inom de branscher som Tehy representerar samt under en högst ett år lång praktikperiod inom branschen även i andra länder (förutom USA och Kanada). Försäkringen gäller inte i Ryssland, Belarus och Ukraina, även om försäkringens giltighetsområde skulle beskriva ett geografiskt område som täcker dessa länder.

Det högsta ersättningsbeloppet för person- och föremålsskador är 50 000 euro och självriskandelen 100 euro per skadehändelse.

Försäkringen gäller genast från och med anslutningsdagen. Försäkringsintygen får du via Tehys e-tjänst.

Hoitajat työntävät sairaalasänkyä

Tehys medlemmar har ett omfattande försäkringsskydd

Det lönar sig att bli medlem i Tehy eftersom arbetsgivarens försäkringar inte täcker alla olyckor. Därför är försäkringsförmånen du får genom Tehy en betydande trygghet mot olyckor i arbetslivet.