Patientförsäkring

Försäkringen ingår i medlemskapet om du är yrkesutövare som huvud- eller bisyssla och en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Enligt patientskadelagen ska varje yrkesutbildad person (företagare) inom hälso- och sjukvården som utövar hälso-och sjukvårdsverksamhet ha en försäkring i händelse av ett ansvar i enlighet med patientskadelagen. Tehys patientförsäkring gäller i det hälsovårds- eller sjukvårdsarbete som en självständig företagare utövar. Patientförsäkringen ersätter personskada som har förorsakats patient i samband med hälso- och sjukvården (patientskada).

  • Företagaren ska vara ha avlagt en examen inom hälso-och sjukvården.
  • Försäkringen gäller inte för anställda eller medhjälpare.
  • Patientförsäkringen gäller inte i frivilligarbete.
  • Patientförsäkringen gäller inte under arbete/praktik som ingår i psykoterapistudier.
  • Patientförsäkringen gäller endast i Finland.
  • Medlemmar med företagsverksamhet som huvud- och bisyssla är försäkrade
  • Patientförsäkringen gäller genast från och med anslutningsdagen.

Tehys patientförsäkring gäller även för företagare som bisyssla, till exempel studerande med examen för arbete som företagare som utför hälso- eller sjukvårdsarbete som bisyssla.

Patientförsäkringen är giltig när Tehys medlemskap är giltig och villkoren för patientförsäkringen uppfylls. 

Försäkringsintygen får du via Tehys e-tjänst.