Image text
Foto: iStock

Inom den privata sektorn väljs förtroendemannen i enlighet med kollektivavtalet och antingen Tehys eller TSN:s valinstruktioner. I Tehys kollektivavtal representerar förtroendemannen endast tehyiterna. I TSN:s kollektivavtal representerar TSN:s förtroendeman Tehys, ERTO:s och SuPers medlemmar.

Förtroendemannen är din viktigaste förmån på arbetsplatsen!

Förtroendemannen representerar endast Tehys/TSN:s medlemmar på arbetsplatsen och hjälper i frågor som rör anställningsförhållandet. Förtroendemannen förhandlar med arbetsgivaren om bland annat lokala avtal och deltar i utvecklingen av olika frågor på arbetsplatsen.

Förtroendemannen behöver inte kunna allt genast: Tehy hjälper och utbildar hen för uppgiften. Efter valet ska förtroendemännen genast anmäla sig till en förtroendemannautbildning. Förtroendemannautbildningarna är avlönade utbildningar. Tehy betalar resor, kost och logi under utbildningen.

Om er arbetsplats fortfarande inte har en förtroendeman är det bäst att ta itu med saken och välja en förtroendeman och en vice förtroendeman. Valen kan ordnas när som helst under förtroendemannaperioden.

Förtroendemannaval inom den privata sektorn

Inom den privata sektorn väljs förtroendemannen i enlighet med kollektivavtalet och antingen Tehys eller TSN:s valinstruktioner. I Tehys kollektivavtal representerar förtroendemannen endast tehyiterna. I TSN:s kollektivavtal representerar TSN:s förtroendeman Tehys, ERTO:s och SuPers medlemmar.

Tehys Avtal TSN:s avtal
Kollektivavtal för akutvårdsbranschen Kollektivavtal för halsoservicebranschen  Kollektivavtal för akutvårdsbranschen Kollektivavtal för halsoservicebranschen
Kollektivavtalet mellan PlusTerveys Hammaslääkärit Oy och Tehy rf  Kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen
Kollektivavtalet mellan Tandlakarnas arbetsgivarförening rf och Tehy ry Kollektivavtalet för AVAINTA Arbetsgivarna rf  Kollektivavtalet for AVAINTA Arbetsgivarna rf 
Kollektivavtal som rör uthyrda arbetstagare vid Seure Henkilöstöpalvelut Oy Studenternas hälsovårdsstiftelses kollektivavtaI  Studenternas halsovardsstiftelses kollektivavtal
- Kollektivavtalet för Arbetshälsoinstitutet


Förtroendemannen kan i regel väljas per arbetsplats. Hos några riksomfattande aktörer (Mehiläinen, Terveystalo, Oral Hammaslääkärit, Invalidförbundets boendeservice, PlusTerveys Hammaslääkärit, YTHS, Fimlab Laboratoriot och A-klinikstiftelsen) har man kommit överens om ett system med en företagsspecifik, regional förtroendeman. I dessa organisationer representerar de regionala förtroendemännen flera enheter. Om ni behöver hjälp när det gäller förtroendemannavalet, vänligen kontakta organisationsexpert Päivi Kukkola.

Förtroendemannaperioderna är treåriga. Nu väljs förtroendemän för perioden 1.1.2020–31.12.2022.

Kort om hur ett förtroendemannaval ordnas

  • arbetsplatsens organiserade medlemmar (medlemmarna i Tehy/TSN:s medlemsförbund) väljer en förtroendeman och en vice förtroendeman i ett förtroendemannaval
  • valnämnden (2–3 medlemmar i Tehy/TSN) och förtroendemannen ordnar valet
  • valet kan hållas på arbetsplatsen
  • man måste komma överens med arbetsgivaren om tidpunkten och platsen för valet 14 dagar före valet
  • medlemmarna ska informeras om förtroendemannavalet och möjligheten att ställa upp som kandidat senast 14 dagar före valet
  • se mer detaljerade anvisningar via nedanstående länkar och sätt igång!
KOLLEKTIVAVTAL VALINSTRUKTIONER
Hälsoservicebranschen (TSN) TSN
Socialservicebranschen (TSN) TSN
AVAINTA r.f:s kollektivavtal (TSN) TSN
Studenternas Hälsovårdssiftelse(TSN) TSN
Kollektivavtalet för Institutet för arbetshygien (TSN) TSN
Kollektivavtalet för akutvårdens servicebransch (Tehy)  Tehy
Suomen hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:s kollektivavtal (Tehy) Tehy
PlusTerveys Hammaslääkärit Oy (Tehy) Tehy, valet ordnas av Tehys centralbyrå.
Seure Personalservice OAb (Tehy) Tehy, mera info från Tehy.


Funderar du över något när det gäller förtroendemannen? Tveka inte att kontakta oss via Tehys e-tjänst.