Är du medlem i Tehy och känner väl till förhållandena på din arbetsplats? Vill du lyssna på och stödja de anställda? Om du vill hjälpa till i frågor som gäller anställningar och utveckla din arbetsplats är du en ypperlig kandidat till förtroendeman!

Valet av förtroendemän och vice förtroendemän ska förrättas så att alla tehyiter har möjlighet att delta i valet. Valen av förtroendemän bygger på avtalet om förtroendemän som finns som bilaga till kollektivavtalet.

Inom kommunsektorn får de medlemmar i Tehys fackavdelning som är anställda vid kommunen en månad före valdagen ställa upp i valet.

Inom den privata sektorn är det kollektivavtalet som tillämpas på arbetsplatsen som styr valet av förtroendeman. Du kan läsa i kollektivavtalet hur valet i praktiken går till.

På de arbetsplatser där man inte iakttar något kollektivavtal har de anställda enligt arbetsavtalslagen rätt att välja en förtroendefullmäktig.