Tehys fullmäktigeval var en framgång – tack till väljarna!

33,2 % av de röstberättigade använde sin rösträtt i Tehys fullmäktigeval! Valprocenten som är nästan åtta procentenheter högre än i föregående val, är ett fantastiskt resultat.

Resultatet berättar om en exceptionell framgång i valet av fackförbundfältets högsta bestämmande organ. Hos oss gjorde medlemmarna en kursändring. Röstningsprocenten som vid varje val fallit steg nu kraftigt. Jag skulle ha lust att ge andra fackförbund en utmaning, gör samma sak som vi har gjort!

Jag är oerhört stolt över kandidaterna, röstarna och resultatet. Varje Tehy medlem som gav sin röst, satte en för sig själv lämplig färg på strecket i röstsedeln och klickade på den elektroniska valurnan för bättre lön och arbetsförhållanden, liksom för sin egen kandidat och valförbund. Tehy fick en fullmäktige vald genom ett direkt och proportionellt val med samma utseende som dess medlemmar, där varje plats förtjänar sin röst. Det finns inga mandatplatser.

Tehys nyvalda fullmäktige organiseras i deras möte 8–9.6.2021. Vid mötet görs viktiga personval för förbundets ledning, och fullmäktiges slutliga sammansättning konstateras och aktuella frågor diskuteras.

I slutet av augusti sammanträder fullmäktige i ett extra möte där de också befattar sig med sina uppgifter. Den befullmäktigades roll i ett av Finlands största och mest inflytelserika fackförbunds fullmäktige är en krävande förtroendeposition: ärendena ska vara kända och förmågan att fatta beslut ska finnas. Fullmäktige är Tehys riksdag, det högsta beslutande organet som har Tehy och vad Tehy gör i sin hand.

Vilka var orsakerna till det framgångsrika valet och ökningen av valdeltagandet?

Det var lätt att rösta. Det som var kännetecknande för detta val var att väljarna inte behövde vägledning för att rösta. Och det fanns inga problem med att ”hunden eller barnet åt röstsedeln” som i postval. Tehys webbplats och framför allt val-appen gjorde det snabbt och enkelt att ge sin röst.

Vi gjorde valet själva. En viktig roll för att uppnå en smidig valprocess var att ansvariga personer och tekniska valexperter, Heikki Saldén, chef för medlemsservicen och organisationsexpert Heidi Elakshar, finns i eget hus. Det garanterade en djup förståelse för vad vi gör.

Och som tredje orsak lyfter jag fram valkommunikationen. Kandidaternas och Tehys kommunikation om valet nådde fram till medlemmarna. Medlemmarna hörde valkommunikation i bl.a. medlemsbrev och valmaterial som delades ut på arbetsplatserna, samt i Tehys kommunikation och i nyheterna och utgivningen av tidningen Tehy. Vi satsade speciellt på marknadsföring i sociala medier, och den kan sägas ha tagit valkommunikationen till en betydande stor grupp.

Medlemmarna deltog också ganska aktivt i fackavdelningarnas och regionbyråernas valevenemang och förhörde kandidaterna på arbetsplatserna och även på sociala medier. Organisationsdemokratin fungerade och organisationsmaskineriet visade sin styrka även under distanstiden: vi fick folket i rörelse.

Enbart att man brinner för en idé driver inte alla till urnan. Omröstningen tål att belönas. Den modiga satsningen på att lotta ut vinster bland röstarna lönade sig. Elcyklarna och hybrid-leasingbilen fick snabbt förare. Vinsterna går till förmån för medlemmarna. Samma mål finns i all Tehys verksamhet: till förmån för medlemmarna.