Alla har inte det som krävs för att vara intensivvårdssjukskötare

Intensivvårdens högklassighet har lyfts fram under coronaepidemin, när Finlands intensivavdelningar har visat sin bästa förmåga inför det okända.

Image text
Bild: Annika Rauhala

 

Intensivvård är omfattande och krävande specialsjukvård, som kräver ett brett kunnande hos vårdarna om allt från kontroll av bevakningsutrustning till undersökning av patientens tillstånd, vård och medicinering. Förutom att skaffa information måste intensivvårdssjukskötaren kunna behandla den information som fås – det vill säga förutse, reagera i tid vid förändrade tillstånd och ha god samarbetsförmåga, för intensivvård är ett teamarbete. Intensivvårdssjukskötaren är således en väktare av mycket.

Intensivvårdens resultat har varit mycket goda, fastän man inte kunnat undgå coronadöd. Intensivvårdssjukskötare har tänjt sig, anpassat sig och skolat in nya vårdare till nya typer av uppgifter. På våren behandlade corona olika intensivvårdsavdelningar på olika sätt, och trycket riktade sig främst mot Nylands läns intensivvårdsavdelningar. 

Intensivvårdens betydelse betonades på våren, när hela Finland sattes i beredskapsläge. Till exempel på HUS snabbutbildades anestesisjukskötare till intensivvårdssjukskötare och skötare flyttades från intensivövervakningsenheter till intensivvårdsavdelningar. Kommande veckor och månader utvisar om deras arbetsinsats behövs igen. Frågan väcks hur de har kunnat bibehålla sitt kunnande, när tillräckligt kunnande kräver åratals arbete. 

I september 2020 utförde Aula Research på uppdrag av Tehy en undersökning om bland annat arbetsvälmående, vårdyrkets dragningskraft, orkande i arbetet och om corona, bland de av Tehys medlemmar som jobbar på universitetssjukhus eller centralsjukhus. 

Resultaten var en bister läsning. Välbefinnandet i arbetet har sjunkit, folk är rädda i arbetet och nästan 90 % överväger att byta bransch. Coronatiden har varit tung för de som jobbar inom social- och hälsovården till följd av tvångsåtgärderna under beredskapslagstiden. Fastän undersökningen gällde alla avdelningars arbetstagare, tror jag inte att intensivvårdsavdelningarnas situation är bättre alls. 

De tack som människor gett, måltider som skänkts till intensivvårdsavdelningen, eller upplysta byggnader, värmer inte när man kämpar för att hålla en patient vid liv. Intensivvård är ett arbete som är väldigt belönande och kräver hög yrkesskicklighet, men varifrån får vi motiverade yrkesmänniskor inom intensivvården i framtiden, när de föregående tar andra jobb och studieansökningarna är allt färre? Man borde vara uppriktigt oroad, för det finns inga köer till intensivvårdsavdelningarnas dörrar. Alla har inte det som krävs för att vara intensivvårdssjukskötare.

Tehy utför en enkät bland de närvårdare och sjukskötare som jobbar på intensivvårds- och intensivövervakningsavdelningarna i januari 2021. Målet med enkäten är att göra en bred utredning om intensivvårdens tillstånd i Finland, Tehyvårdares betydelse i intensivvården och behov av kunskap inom intensivvården. Vi önskar att alla vårdare som jobbar inom intensivvården svarar på enkäten, så att vi på detta sätt får värdefull information till stöd för påverkning, intressebevakning och beslutstagande.