Vi blir ofta kontaktade beträffande diskriminering vid graviditet och familjeledighet

Vad fortsätter tiotals gånger i delar? Vad vikarierar, ersätter och sliter – tills det upphör och någon annan tar dess plats? Det är sammanlänkning av social- och hälsovårdens yrkespersons arbetsavtal, som upphör när arbetstagaren meddelar om graviditetsledighet.

Image text
kuva: iStock

Tehy blir varje vecka kontaktad beträffande diskriminering vid graviditet och familjeledighet

Vi har i Tehys rättstjänst skött våra medlemmars tvistemål genom rättegång i drygt fem år.

Den mest typiska oenigheten som överförs till tingsrättsprocessen är att ett visstidsavtal hos en yrkesperson inom vårdsektorn (sjukskötare, barnskötare, fysioterapeut, förstavårdare, närvårdare, barnmorska osv.) inte förnyas i en situation där medlemmen har berättat för arbetsgivaren om graviditet, det största glädjebudskapet i sitt eget liv. Till följd av meddelandet börjar förnyandet av arbetsavtalet på arbetsplatsen vara motvilligt och bakgrundsvakanser och grunder som tidigare hittats för vikariat försvinner och man ger inte längre automatiskt ett nytt arbetsavtal till medlemmen när det pågående visstidsavtalet är på väg att upphöra.

När arbetstagaren konkret inleder familjeledigheten och ett nytt avtal inte erbjuds, önskar chefen henne ofta även varmt välkommen tillbaka när hon ska komma tillbaka till arbetslivet från blöjbytet!

Situationen blir särskilt tung eftersom medlemmen, som ingått flera arbetsavtal och bevisat sin duglighet under visstidsavtal, förblir utan avtal med tomma händer inte bara ekonomiskt, utan ofta även psykiskt.

Att andra visstidsanställda och även de som inlett sin karriär senare prioriteras kan få den blivande mamman att ifrågasätta sin yrkesidentitet och yrkeskunnighet inom branschen och även börja fundera på att byta bransch.

Kan man göra så här?

Många gånger blir den som har familjeledighet även förvånad över det som sker – hur kan arbetsgivaren agera på detta sätt?

Svaret på frågan är enkelt. Ja, det kan man, när arbetsgivaren agerar lagstridigt. Bestämmelsen i jämställdhetslagen, som förbjuder arbetsgivaren att låta bli att förnya arbetsavtalet på grund av graviditet eller familjeledighet, när arbetet ändå finns, har gällt i över 30 år.

Trots detta bryter man mot diskrimineringsförbudet jämt och ständigt inom social- och hälsovården. Stora arbetsgivare som verkar med stöd av offentliga skattemedel lämnar dem som meddelat om familjeledighet utan fortsättning av arbetsavtal just då arbetstagaren mest skulle behöva stöd. Situationen är inte bara ohållbar, utan även helt obegriplig.

Personalbristen och en djup brist på experter inom branschen har i den offentliga debatten bildat ett obestridligt faktum. Finland behöver varje expert som utbildat sig för branschen ävensom fler babyar. Trots detta engagerar man inte arbetstagarna i arbetet med permanenta arbetsförhållanden, även om behovet av vikarier är oändligt året runt och det finns grunder för att omvandla ett tillfälligt arbetsförhållande till ordinarie.

Arbetsgivarna vill förlita sig på vikariereserven för visstidsanställda och på att bedriva den. Situationen känns helt befängd – den fungerar inte och alla vet det!

Bara att öka informationen om diskriminering känns som ett dåligt skämt

Enligt artikeln som Helsingin Sanomat publicerade på mors dag var mödrars mest allmänna yrke år 2021 sjukskötare.  Även på grund av detta är det särskilt betydande för tehyiternas arbetsliv att ställa frågorna om graviditet och familjeledighet i ordning.

Vi på Tehy arbetar för att förverkliga detta varje dag – vi ökar informationen genom att utbilda, publicera artiklar och ingripa i vardagliga situationer, om vilka medlemmarna tar kontakt med oss. I sista hand för vi diskrimineringssituationerna för avgörande i domstol.

I regeringsprogrammet har man lovat att rikta effektivare metoder till att förebygga diskriminering som i synnerhet grundar sig på graviditets- och familjeledighet. Gällande denna sak har regeringen inte kunnat omvandla sin förklaring till konkreta åtgärder. Den har inte framställt en enda verklig metod för att förebygga diskrimineringen.

Att öka informationen om diskrimineringsförbudet, som har gällt längre än de flesta diskriminerade har hunnit leva, känns ur ett tehyistiskt perspektiv ytterst som ett dåligt skämt och som ett försök att skyla att man inte kommer att göra någonting åt saken. När stora offentliga arbetsgivare är de största aktörerna som sysselsätter och diskrimineringen sker i praktiken även vid tjänsteansvar, kan orsaken inte vara okunnighet om gällande lagstiftning.

Regeringen håller på att öka diskriminering

Finlands regering håller uttryckligen själv på att utöva diskriminering och fördjupa diskriminering inom social- och hälsovårdssektorn. Den föreslår att karaktären av undantag i användning av visstidsavtal skulle avskaffas.

I regeringsprogrammet finns en anteckning om att befria arbetsavtal som varar ett år för arbetsgivarens egenmäktighet. Detta skulle ske genom att från arbetsavtalslagen helt radera kravet på ett motiverat skäl för arbetsavtal som varar ett år. Detta skulle vara en ren försämring och kunniga personer inom social- och hälsovårdssektorn som börjar sin karriär skulle automatiskt hamna i en förlängd ”prövotid” i ett års visstidsanställning.

Det skulle bli svårare att ingripa i diskrimineringssituationer, när motivering för ett visstidsavtal inte längre krävs, och arbetsgivarna skulle kategoriskt använda den maximala utsatta tiden på ett år som stadgats i lagen.

Det skulle inte uppstå fler arbetsplatser i branschen, utan precis tvärtom, detta skulle driva bort dem som utbildat sig för branschen. 

Vi måste få bukt på diskriminering vid graviditet och familjeledighet inom social- och hälsovårdssektorn

En fungerande metod för att sluta diskriminering är att skärpa sanktionerna. Artighetsfraserna och de nobla orden har nu hörts. Bara att man fäller verkligen påtagliga påföljder, samt hot om dem, får arbetsgivarna att genomföra diskrimineringsförbud enligt jämställdhetslagen även som praktiska gärningar i vardagen. Då är en social- och hälsovårdens yrkespersons arbetsplats tryggad, och hon kan med ett tryggt sinne använda sin rätt till familjeledighet utan osäkerhet och utan att måste söka arbete under babytiden.

Misstänker du att du blivit föremål för graviditetsdiskriminering? Läs i vår arbetslivsguide hur det lönar sig för dig att agera i en sådan situation!

Läs också nyheten i Tehy-tidskriften, där en sjukskötare drog graviditetsdiskriminering inför rätta och vann.